<Kaugfaksi saatmise seaded>

Klientseadme kaugfaksi funktsiooni seadete määramine.
Teavet veerus „Impordi kõik funktsioonid“ olevate üksuste („A„, „B„, „C„, ja „No„) kohta leiate kuvalt Impordi kõik funktsioonid.

<Kaug-faksiserveri aadress>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Saatmine>  <Faksi seaded> <Kaugfaksi saatmise seaded>
Määrake kaugfaksi servermasina IP-aadress või hosti nimi.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Kaug-faksiserveri aadress>
Sisestage IP-aadress või hosti nimi
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information

<Saatmise ajalõpp>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Saatmine>  <Faksi seaded> <Kaugfaksi saatmise seaded>
Kui kaugfaksi servermasin ei vasta aja jooksul, mis on määratud saatmise aegumiseks, kaugfaksi töö tühistatakse.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Saatmise ajalõpp>
1 kuni 24 kuni 99 tundi (ühetunniste sammudega)
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information

<Saadetavate ridade arv>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Saatmine>  <Faksi seaded> <Kaugfaksi saatmise seaded>
Saate seadistada liinide arvu, mida saate valida, kui saadate kaugfakse. Määrake liinide arvuks sama arv telefoniliine, mis on ühendatud kaugfaksi servermasinaga.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Saadetavate ridade arv>
Liinid 1 kuni 4
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information

<Prioriteetse liini valik>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Saatmine>  <Faksi seaded> <Kaugfaksi saatmise seaded>
Saate valida liini, mida kasutada kaugfakside saatmiseks.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Prioriteetse liini valik>
<Aut.>, <Liin 1> kuni <Line n>*1
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Kuvatakse vastavalt seades <Saadetavate ridade arv> seatud ridade arvule.

<IP-faksi kasutus>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Saatmine>  <Faksi seaded> <Kaugfaksi saatmise seaded>
Saate valida, kas kasutada IP-fakse.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<IP-faksi kasutus>
<Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information

<IP-faksi sidereziimi seaded>

 (Seaded/salvestus)  <Funktsiooniseaded>  <Saatmine>  <Faksi seaded> <Kaugfaksi saatmise seaded>
Saate valida andmevahetusrežiimi, mida kasutada IP-fakside saatmiseks.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<IP-faksi sidereziimi seaded>
<Intraneti kasutus>: <Sees>, <Väljas>
<VoIP lüüsi kasutus>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
9CY7-0KA