<Parooli seaded>

Paroolide tõhusa turbe tugevdamise seadete määramine.
Teavet veerus „Impordi kõik funktsioonid“ olevate üksuste („A„, „B„, „C„, ja „No„) kohta leiate kuvalt Impordi kõik funktsioonid.

<Keela autentimise parooli vahemällu salvestamine>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Turvaseaded>  <Autentimise/parooli seaded>  <Parooli seaded>
Valige, kas keelata sisselogimisel parooli vahemälusse salvestamine.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Keela autentimise parooli vahemällu salvestamine>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Paroole ei salvestata autentimata kasutajate või külaliskasutajate ajateljele sellest seadest hoolimata.

<Kuva hoiatus kui vaikeparool on kasutusel>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Turvaseaded>  <Autentimise/parooli seaded>  <Parooli seaded>
Valige, kas kuvada ekraan parooli muutmiseks, kui administraator logib masinasse sisse kasutades vaikimisi kasutajanime ja parooli.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Kuva hoiatus kui vaikeparool on kasutusel>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui parool on aegunud, ilmub parooli muutmise ekraan sellest seadest hoolimata.

<Luba vaikeparooli kasutamine kaugjuurdepääsuks>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Turvaseaded>  <Autentimise/parooli seaded>  <Parooli seaded>
Valige, kas lubada vaikimisi parooli kasutamist Remote UI (Kaugkasutajaliidesest) sisse logimisel.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Luba vaikeparooli kasutamine kaugjuurdepääsuks>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information

<Minimaalse pikkuse seaded>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Turvaseaded>  <Autentimise/parooli seaded>  <Parooli seaded>
Saate määrata minimaalse märkide arvu parooli salvestamisel, et vältida liiga paroolide lihtsustamist. Kui parooli pikkus on määratud, ei saa kasutajat salvestada tühja parooliga.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Minimaalse pikkuse seaded>
<Sees> (1 kuni 32 sümbolit), <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
See seade kehtib isikliku autentimise halduse, mitte osakonna tunnuse ja PIN-koodi kohta.
Parooli piiranguseaded kehtivad paroolidele, mida salvestatakse/redigeeritakse pärast piirangute määramist. Kui parool, mis on juba salvestatud, ületab nende sätete piirangud, ilmub kasutaja autentimisel ekraan, mis nõuab parooli vahetamist.

<Kehtivusperioodi seaded>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Turvaseaded>  <Autentimise/parooli seaded>  <Parooli seaded>
Saate määrata parooli aegumisperioodi, et sundida kasutajaid regulaarselt vahetama oma paroole, et vältida paroolide lihtsustamist.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Kehtivusperioodi seaded>
<Sees> (1 kuni 180 päev.), <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
See seade kehtib isikliku autentimise halduse, mitte osakonna tunnuse ja PIN-koodi kohta.
Parooli piiranguseaded kehtivad paroolidele, mida salvestatakse/redigeeritakse pärast piirangute määramist. Kui parool, mis on juba salvestatud, ületab nende sätete piirangud, ilmub kasutaja autentimisel ekraan, mis nõuab parooli vahetamist.

<3 või enama sama järjestikuse tähem. kasutuse keeld>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Turvaseaded>  <Autentimise/parooli seaded>  <Parooli seaded>
Saate kehtestada paroolidele piirangu, et sama märki ei tohi kasutada kolm või enam korda järjest.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<3 või enama sama järjestikuse tähem. kasutuse keeld>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
See seade kehtib isikliku autentimise halduse, mitte osakonna tunnuse ja PIN-koodi kohta.
Parooli piiranguseaded kehtivad paroolidele, mida salvestatakse/redigeeritakse pärast piirangute määramist. Kui parool, mis on juba salvestatud, ületab nende sätete piirangud, ilmub kasutaja autentimisel ekraan, mis nõuab parooli vahetamist.

<Kasuta vähemalt 1 suurtähte>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Turvaseaded>  <Autentimise/parooli seaded>  <Parooli seaded>
Saate kehtestada paroolidele piirangu, et ainult vähemalt üht suurtähte sisaldavaid paroole saab salvestada.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Kasuta vähemalt 1 suurtähte>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
See seade kehtib isikliku autentimise halduse, mitte osakonna tunnuse ja PIN-koodi kohta.
Parooli piiranguseaded kehtivad paroolidele, mida salvestatakse/redigeeritakse pärast piirangute määramist. Kui parool, mis on juba salvestatud, ületab nende sätete piirangud, ilmub kasutaja autentimisel ekraan, mis nõuab parooli vahetamist.

<Kasuta vähemalt 1 väiketähte>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Turvaseaded>  <Autentimise/parooli seaded>  <Parooli seaded>
Saate kehtestada paroolidele piirangu, et ainult vähemalt üht väiketähte sisaldavaid paroole saab salvestada.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Kasuta vähemalt 1 väiketähte>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
See seade kehtib isikliku autentimise halduse, mitte osakonna tunnuse ja PIN-koodi kohta.
Parooli piiranguseaded kehtivad paroolidele, mida salvestatakse/redigeeritakse pärast piirangute määramist. Kui parool, mis on juba salvestatud, ületab nende sätete piirangud, ilmub kasutaja autentimisel ekraan, mis nõuab parooli vahetamist.

<Kasuta vähemalt 1 numbrit>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Turvaseaded>  <Autentimise/parooli seaded>  <Parooli seaded>
Saate kehtestada paroolidele piirangu, et ainult vähemalt üht arvu sisaldavaid paroole saab salvestada.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Kasuta vähemalt 1 numbrit>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
See seade kehtib isikliku autentimise halduse, mitte osakonna tunnuse ja PIN-koodi kohta.
Parooli piiranguseaded kehtivad paroolidele, mida salvestatakse/redigeeritakse pärast piirangute määramist. Kui parool, mis on juba salvestatud, ületab nende sätete piirangud, ilmub kasutaja autentimisel ekraan, mis nõuab parooli vahetamist.

<Kasuta vähemalt 1 sümbolit>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Turvaseaded>  <Autentimise/parooli seaded>  <Parooli seaded>
Saate kehtestada paroolidele piirangu, et ainult vähemalt üht kirjavahemärki sisaldavaid paroole saab salvestada.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Kasuta vähemalt 1 sümbolit>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
See seade kehtib isikliku autentimise halduse, mitte osakonna tunnuse ja PIN-koodi kohta.
Parooli piiranguseaded kehtivad paroolidele, mida salvestatakse/redigeeritakse pärast piirangute määramist. Kui parool, mis on juba salvestatud, ületab nende sätete piirangud, ilmub kasutaja autentimisel ekraan, mis nõuab parooli vahetamist.
9CY7-0LL