<Klaviatuuriga autentimine>

Klaviatuuri autentimise seadete määramine.
Teavet veerus „Impordi kõik funktsioonid“ olevate üksuste („A„, „B„, „C„, ja „No„) kohta leiate kuvalt Impordi kõik funktsioonid.

<Sisseloginud kasutajate vahemälude arv>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Autentimise haldus>  <Klaviatuuriga autentimine>
Valige, kas kuvada varem sisseloginud kasutajate nimed ripploendis sisselogimisekraanil. Valige <0> sisselogimise ajaloo peitmiseks ja valige <1> ainult viimati sisse loginud kasutaja nime kuvamiseks. Kasutaja sisselogimismeetodite ja autentimisseadmete konfigureerimine
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Sisseloginud kasutajate vahemälude arv>
<0>, <1>, <Max (seadme max number)>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information

<Parooli muutmise nupu kuvamine seadete menüüs>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Autentimise haldus>  <Klaviatuuriga autentimine>
Valige, kas lubada kasutajatel muuta paroole, kasutades ikooni sisselogimisekraani ülemises paremas nurgas. Kasutaja sisselogimismeetodite ja autentimisseadmete konfigureerimine
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Parooli muutmise nupu kuvamine seadete menüüs>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information

<Numbriklahvide kasutamine autentimiseks>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Autentimise haldus>  <Klaviatuuriga autentimine>
Kui kasutajanimi ja parool koosnevad vaid numbritest, saab autentimise läbi viia ainult numbriklahve kasutades.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Numbriklahvide kasutamine autentimiseks>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information

<Parooli taaskasutuse keelamine>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Autentimise haldus>  <Klaviatuuriga autentimine>
Täpsustage, kas keelata juba kasutatud parooli uuesti kasutamine. Kui olete määranud parooli ajaloo, peate määratud kordadel kasutama erinevat parooli.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Parooli taaskasutuse keelamine>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Viimaste paroolide arv, mis on keelatud :1 - 24
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information

<Parooli muutmise keeluperioodi seaded>

 (Seaded/salvestus)  <Haldusseaded>  <Kasutajahaldus>  <Autentimise haldus>  <Klaviatuuriga autentimine>
Saate täpsustada, millise aja jooksul on parooli muutmine keelatud. Kui määrate parooli muutmise keelamise perioodi, ei saa seda määratud päevade arvu jooksul muuta.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Parooli muutmise keeluperioodi seaded>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Keeluperiood: 1 kuni 179 (päev.)
Ei
Ei
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
See seade on saadaval ainult siis, kui <Parooli taaskasutuse keelamine> on seadistatud väärtusele <Sees>.
9CY7-0L6