<Otseühenduse seaded>

Otseühenduse seadete määramine.
Teavet veerus „Impordi kõik funktsioonid“ olevate üksuste („A„, „B„, „C„, ja „No„) kohta leiate kuvalt Impordi kõik funktsioonid.

<Otseühenduse kasutus>

 (Seaded/salvestus)  <Eelistused>  <Võrk>  <Otseühenduse seaded>
Valige, kas tuleb kasutada otseühendust. Ühendamine otse
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Otseühenduse kasutus>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information

<Otseühenduse tüüp>

 (Seaded/salvestus)  <Eelistused>  <Võrk>  <Otseühenduse seaded>
Valige otseühenduse tüüp. Ühendamine otse
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Otseühenduse tüüp>
<Pääsupunktirežiim>, <Wi-Fi Direct>
Ei
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui valitud on Wi-Fi Direct, saab korraga ühendada vaid ühe mobiilse seadme.

<Seadme nimi Wi-Fi Directi jaoks>

 (Seaded/salvestus)  <Eelistused>  <Võrk>  <Otseühenduse seaded>
Määrake otseühenduste (Wi-Fi Direct) puhul kasutatav seadme nimi
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Seadme nimi Wi-Fi Directi jaoks>
Seadme nimi Wi-Fi Directi jaoks (kuni 32 tähemärki): Seadme nimi
Ei
Jah
Jah
Ei
-
Wi-Fi Direct ühenduse korral liidetakse seadme nimele automaatselt „-XY_Canon10“ (kus XY on juhuslikud tähed). Erandina ei liideta seda sõnet neile seadme nimedele, mis koosnevad 22 või enamast sümbolist.

<Aeg ühenduse seansi katkestamiseni>

 (Seaded/salvestus)  <Eelistused>  <Võrk>  <Otseühenduse seaded>
Määrake ajavahemik, mille möödumisel katkeb side automaatselt, kui otseühenduse kaudu suheldes pole pika aja jooksul andmeid saadetud ega vastu võetud.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Aeg ühenduse seansi katkestamiseni>
0 = Väljas, 1 kuni 30 kuni 60 min.
Ei
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
See seade on keelatud, kui seade <Hoia alati lubatuna, kui SSID / võrgu võti on määratud> olekuks on seatud <Sees>.

<Pääsupunktirežiimi seaded>

 (Seaded/salvestus)  <Eelistused>  <Võrk>  <Otseühenduse seaded>
Määratlege juurdepääsu režiimi seaded.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Pääsupunktirežiimi seaded>
<Isikliku SSID ja võrguvõtme kasutus>: <Sees>, <Väljas>
Ei
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Määrake kasutatav SSID>: <Sees>, <Väljas>
Ei
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<SSID>: Sisestage SSID
Ei
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Määrake kasutatav võrguvõti>: <Sees>, <Väljas>
Ei
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
<Võrguvõti>: Sisestage võrguvõti.
Ei
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Kui seade <Isikliku SSID ja võrguvõtme kasutus> väärtuseks on seatud <Sees>
Kasutaja teave ja SSID/võrgu võti sisse logimisel seostatakse ning salvestatakse masinas. Ühendada saab ainult ühe mobiilseadme.
Kui seade <Isikliku SSID ja võrguvõtme kasutus> väärtuseks on seatud <Väljas>
Kui nii seade <Kohandatud SSID kasutus> kui ka seade <Kohandatud võrguvõtme kasutus> väärtuseks on seatud <Sees>, saab korraga ühendada mitu mobiilseadet. Korraga saab ühendada kuni viis seadet.
Kui kas üks või mõlemad seade <Kohandatud SSID kasutus> ja <Kohandatud võrguvõtme kasutus> väärtuseks on seatud <Väljas>, kasutatakse ühendamiseks iga kord juhuslikku SSID-d või võrgu võtit. Ühendada saab ainult ühe mobiilseadme.

<Hoia alati lubatuna, kui SSID / võrgu võti on määratud>

 (Seaded/salvestus)  <Eelistused>  <Võrk>  <Otseühenduse seaded>
Kui <Kohandatud SSID kasutus> ja <Määrake kasutatav võrguvõti> on lubatud menüüs <Pääsupunktirežiimi seaded>, saab otseühendusi teha ilma vajutamata nuppu <Luba> alammenüüs <Otseühendus> menüüs <Mobiiliportaal>.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Hoia alati lubatuna, kui SSID / võrgu võti on määratud>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Masina saab ühendada üheaegselt mitme mobiilseadmega. Korraga saab ühendada kuni viis seadet.
Kui on määratud <Sees>, on seade <Aeg ühenduse seansi katkestamiseni> keelatud.
Kui on määratud <Sees>, ei lülitu seade täielikult energiasäästurežiimile.

<Otseühenduse IP-aadressi seaded>

 (Seaded/salvestus)  <Eelistused>  <Võrk>  <Otseühenduse seaded>
Määrake IP-aadress, mida levitada mobiilseadmetele kasutades otseühendust.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Otseühenduse IP-aadressi seaded>
192.168.22.1
Ei
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
Mobiilseadmetele levitatud IP-aadress võib olla kuni üheksa numbrit suurem kui määratud IP-aadress.

<Isikliku SSID ja võrguvõtme seaded>

 (Seaded/salvestus)  <Eelistused>  <Võrk>  <Otseühenduse seaded>
Määrake SSID ja võrgu võti igale kasutajale sisselogimisel ning otseühendust kasutades ühendumisel.
SSID määramiseks määrake seade <Kohandatud SSID kasutus> väärtuseks <Sees> ja sisestage SSID.
Võrgu võtme määramiseks määrake seade <Kohandatud võrguvõtme kasutus> väärtuseks <Sees> ja sisestage võrgu võti.
Kui seade <Luba/keela otseühendus sisse-/väljalogimisel automaatselt> väärtuseks on määratud <Sees>, on otseühendused võimalikud sisselogimisel ilma vajutamata <Mobiiliportaal>  <Otseühendus> <Luba>.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Isikliku SSID ja võrguvõtme seaded>
<Määrake kasutatav SSID>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Ei
C
Personal Setting Information
<SSID>: Sisestage isiku-SSID.
Jah
Jah
Ei
C
Personal Setting Information
<Määrake kasutatav võrguvõti>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Ei
C
Personal Setting Information
<Võrguvõti>: Sisestage isiku võrguvõti.
Jah
Jah
Ei
C
Personal Setting Information
<Luba/keela otseühendus sisse-/väljalogimisel automaatselt>: <Sees>, <Väljas>
Jah
Jah
Ei
C
Personal Setting Information
Selle seade määramisel administraatorina valige seadete/salvestamise kuval <Isiklikud seaded>.

<Sisselog. nime kasutus prinditööde kasutajanimena>

 (Seaded/salvestus)  <Eelistused>  <Võrk>  <Otseühenduse seaded>
Määrake, kas kuvada otseühendust kasutades prinditud printimistööde puhul sisselogimisnime kasutajanimena.
Käsk
Seade kirjeldus
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Saab määrata Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu
Impordi kõik funktsioonid
Üksuse nimi Remote UI (Kaugkasutajaliides) kaudu eksportimisel
<Sisselog. nime kasutus prinditööde kasutajanimena>
<Sees>, <Väljas>
Ei
Jah
Jah
C
Settings/Registration Basic Information
9CY7-0HU