Loend üksustest, mida on võimalik isikupärastada

Iga sisselogiva kasutaja kohta võidakse ajajoonele lisada järgmised üksused.
Kategooria
Väärtuse seadistamine
Vastavad sätted
Kuvamiskeel *1*2
Kuvamiskeel ja klaviatuuripaigutus
Juurdepääs *1*2
Klahvikorduse seaded
Ekraanivärvide vahetamine
Algkuva *1*2
Pärast sisselogimist kuvatav kuva
Avakuva *1*2
Isiklikud nupud
Ajajoon*3*5
Avakuva seaded
Võrk
SSID, võrguvõti, Luba/keela otseühendus sisse-/väljalogimisel automaatselt
Töö vaikesätted *1*2*3
Paljundamine
Faks
Skaneeri ja saada*4
Skaneeri ja salvesta*4
Juurdepääs failidele
Kiirklahvid *1*2
Paljundamine
Faks
Skaneeri ja saada
Eelmised seaded *1*3*5
Paljundamine
Faks
Skaneeri ja saada*4
Aadressraamat
Isiklikud aadressiloendid*1
Rühma aadressiraamatud*1*6 (kasutajarühma aadressiloend 01 kuni kasutajarühma aadressiloend 50)
Loendi järjestuse muutmise tingimused *5
Skaneeri ja salvesta
Juurdepääs failidele
Printimine
Automaatne printimine pärast sisselogimissätete määramist
Kasutaja tööde automaatne printimine sisselogimisel
Muu
Võtmekett*1
-
*1 Kustutatakse, kui kasutaja määrab sätte <Kustuta vanimad kasutajaseaded> väärtuse. <Toiming maksimaalse arvu kasutajate ületamisel>
*2 Kui klientseade sünkroonib kohandatud sätted esimest korda, ei saa selle üksuse sünkroonimine lõppeda enne seadme käivitamist.
*3 Kohandatud sätete sünkroonimisel saab selle üksuse siduda ükskõik millise andmete jagamise ulatusega seotud masinaga. (Serverfunktsiooniga multifunktsionaalsel printeril tuleb määrata ka muud serverseadme seaded.)
*4 Isegi, kui seda üksust jagatakse, jäetakse sihtkoha lahtrid tühjaks ja neid ei sünkroonita.
*5 Seda üksust ei saa importida teisest masinast ega eksportida teise masinasse. Seadete andmete importimine/eksportimine
*6 Peate kasutama grupeerimise funktsiooni toetavat sisselogimisteenust (kasutajate autentimismoodul peab toetama grupeerimise funktsiooni).

Üksused, mida ei saa isikupärastada, aga saab sünkroonida, sünkroonides kohandatud sätteid

Alltoodud üksuseid ei saa isikupärastada, aga saab jagada erinevate Canoni multifunktsionaalsete printerite vahel, kui sünkroonite kohandatud sätted.
Kasutajarühma aadressiloendite jagamise sihtkoht Sihtkohtade registreerimine Remote UI (Kaugkasutajaliidese) kaudu
Seaded kuval Avakuva (kui kasutaja pole sisse logitud) Kuva <Avakuva> kohandamine
Lubage seade <Shared across All Devices>, et jagada kohandatud sätteid sünkroonides sätete <Jagatud> ja <Taustapildi seaded> (kui te pole sisse logitud) väärtusi ning kuva <Avakuva> sätteid kõigi klientseadmetega. Kui soovide neid sätteid iga klientseadme jaoks eraldi seadistada, valige teenuse esmakordsel käivitamisel (kui serverseadmega ühtegi klientseadet veel ühendatud pole) valik <Device-Specific (Not Shared)>. Kui andmete jagamise ulatust muudetakse pärast teenuse käivitamist, võidakse andmed lähtestada. (Serverfunktsiooniga multifunktsionaalsel printeril tuleb määrata ka muud serverseadme seaded.)
Võtmeketi kohta teabe saamiseks vt teemat Kasutajate haldamine.
Kui sätete <Keele/klaviatuuri lüliti>, <Juurdepääs> ja <Isikliku SSID ja võrguvõtme seaded> väärtused ei rakendu kohe pärast sisselogimist, saab need rakendada esimesel võimalusel. Lisateavet leiate teemast „Sünkroonimise algseaded“.
9CY7-04X