IPv4-aadressi seadistamine

IPv4-aadressi seadistamiseks on kaks meetodit: automaatne määramine DHCP-protokolliga ja käsitsi sisestamine. Valige sobiv meetod vastavalt oma keskkonnale. Vajaduse korral viige läbi ühenduse test.

IPv4-aadressi seadistamine

1
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus).
2
Valige <Eelistused>  <Võrk>  <TCP/IP seaded>  <IPv4 seaded>.
3
Vajutage IPv4 seadete lubamiseks <IPv4 kasutus> <Sees> <OK>.
4
Vajutage <IP-aadressi seaded> ja määrake IP-aadress.
Saate seada korraga nii automaatse määramise kui ka käsitsi määramise. Kui seate mõlemad ja valite <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> jaoks <Väljas>, kasutatakse käsitsi sisestatud IP-aadressi, kui IP-aadressi automaatne hankimine ebaõnnestub.
Automaatne määramine DHCP-protokolliga
Vajutage klahvi <Aut. IP> või <DHCP>. Valige neist üks vastavalt oma võrgukeskkonnale. Kui valite nii <DHCP> kui ka <Aut. IP>, on prioriteet automaatsel määramisel DHCP-protokolliga.
Kui vajutate nuppu <Aut. IP>, otsitakse võrgust (kohtvõrgust) automaatselt saadaval olev IP-aadress ja määratakse kõikide seadete väärtused. See funktsioon määrab IP-aadressi ilma DHCP-serverita. Sel puhul pole aga side väljaspool marsruuteri ulatust saadaval.
Kui keskkonnas, kus <DHCP> ja <Aut. IP> pole kasutatavad, on valitud üks neist kahest, toimub kasutu side, kuna seade üritab kontrollida, kas võrgus on vastav teenus olemas.
Seadistamine käsitsi sisestamise teel
1
Veenduge, et <DHCP> ja <Aut. IP> oleks tühistatud.
Kui kumbki on valitud, vajutage nuppu nende tühistamiseks.
2
Sisestage IP-aadress, alamvõrgu mask ja lüüsi aadress.
Vajutage vastavat nuppu ja sisestage väärtused.
5
Vajutage nuppu <OK>.
6
Vajutage nuppu  (Seaded/salvestus) <Jah>.

IPv4-aadressi ühenduse kontrollimine

Kui seade on õigesti ühendatud, saab kuvada arvutis Remote UI (Kaugkasutajaliidese) kuva (Remote UI (Kaugkasutajaliides) käivitamine). Saate teha ühenduse kontrolli seadme juhtpaneeli kaudu.
 (Seaded/salvestus) <Eelistused>  <Võrk>  <TCP/IP seaded>  <IPv4 seaded>  <PING-käsk>  sisestage mõne muu kasutuses oleva seadme aadress  <Alusta>
Kui seade on õigesti ühendatud, kuvab teade <Vastus hostilt.>.
Kui seade on ühendatud kommuteeriva jaoturiga, ei pruugi seade saada võrguga ühendust, kuigi IP-aadressid on õigesti määratud. Sel juhul määrake seadme side alustamiseks pikem viiteaeg ja proovige uuesti ühendust luua. Võrguga ühenduse loomise ooteaja määramine
9CY7-03S