Failide printimine mälukandjalt

Isegi kui masin pole arvutiga ühendatud või printerisse pole installitud printeridraiverit, saate masinast mälukandjale salvestatud faile printida.
1
Vajutage nuppu <Juurdepääs failidele>. <Avakuva> kuva
Kui <Valiku tegemine infokandja ühendamisel> on seatud olekusse <Sees>, kuvatakse mälukandja sisestamisel otsetee <Prindi infokandjalt>. Vajutage nuppu <Prindi infokandjalt> ja jätkake toiminguga 4. <Valiku tegemine infokandja ühendamisel>Mälukandja sisestamine
2
Vajutage nuppu <Infokandja (mälu)>.
3
Valige soovitud mälukandja.
Lisateavet kuval olevate üksuste ja nende kasutamise kohta leiate teemast Failide ja kaustadega töötamine mälukandjas.
4
Valige fail ja vajutage klahvi <Printimine>.
Kui valite PDF- või XPS-failid, jätkake 6. juhisega.
Korraga saab samas mälukandjas valida ja printida kuni 6 faili.
5
Valige paberitüüp ja vajutage nuppu <OK>.
6
Sisestage numbriklahvide abil printimiste arv.
Kui valite 4. juhises mitu faili, vajutage nuppu <Muuda koop. arvu> ja sisestage printimiste arv.
7
Määrake printimisseaded vastavalt vajadusele.
Printimisseadete kohta leiate teavet teemast Salvestatud failide printimise kuva ja toimingute seadmine.
Parooliga faili printimiseks vajutage <Valikud>  <Dokumendi avamise parool>  <Krüpteerimise parool> või <Reegli parool>, sisestage parool ja vajutage <OK>. Kui soovite printida PDF-faile, mis keelavad printimise, või printida PDF-faile, mis lubavad ainult madala lahutusega printimist suure lahutuse korral, sisestage määratud parool.
Kui vajutate <Alusta printimist> parooli sisestamata, kuvatakse parooli sisestamise kuva, kui failil on krüptimisparool.
8
Vajutage nuppu <Alusta printimist>.
Masin alustab printimist.
Printimise tühistamiseks vajutage <Tühista>  <Jah>.
9CY7-0AC