Turvaprobleemid

Kuval <Seaded/salvestus> määratud seadeid ei taastata, kuigi turvareeglite seadete märkeruut pole märgitud.

Rakendatud turvareeglite seadete alusel muudetud üksuste olekut ei saa taastada vaid märkeruudu tühjendamisega. Tühjendage märkeruut ja muutke vastavad seaded nupust (Seaded/salvestus) või nupust <Seaded/salvestus> Kaugkasutusliideses.
Turbereeglite seadete üksused

Turvareeglite seadeid ei saa importida.

Kas olete lähteseadmele erineva turvareeglite parooli määranud? Tühistage sihtseadme parool või määrake sihtseadmele lähteseadmega identne parool.
Parooli kasutamine turbereeglite seadete kaitsmiseks

Kuvatakse turvahalduri paroolisisestuskuva, kuigi parooli pole määratud.

Kui impordite turvareeglite seadeid seadmest, millel on määratud turvareeglite parool, määratakse sama parool ka sihtseadmele. Kontrollige lähteseadme parooli.
9CY7-0RE