Αξιοπιστία

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με μεγαλύτερη ευκολία και ασφάλεια.
Πρόληψη διαρροών πληροφοριών από τη μνήμη/τον αποθηκευτικό χώρο
Διαχείριση Αποθηκευμένων Αντιγράφων Φαξ (Αυτόματη Αποθήκευση Εικόνων Σταλθέντων Φαξ)
Μπορείτε να κρυπτογραφείτε αυτόματα τα δεδομένα στη μνήμη/στον αποθηκευτικό χώρο για να εμποδίσετε διαρροές πληροφοριών που προκαλούνται από την αφαίρεση του αποθηκευτικού χώρου.
Μπορείτε να ψηφιοποιήσετε και να αποθηκεύσετε σταλθέντα φαξ και να τα αποθηκεύσετε αυτόματα σε έναν καθορισμένο φάκελο. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με την αποστολή προστίθενται αυτόματα στο όνομα του αρχείου, καθιστώντας δυνατή την αποτελεσματική διαχείριση των εγγράφων φαξ.
Ψηφιοποίηση και Διαχείριση Αναφορών Διαχείρισης Επικοινωνίας
Αποφυγή Ξεχασμένων Πρωτοτύπων μετά από Σάρωση
Εκτός από την εκτύπωση των αρχείων καταγραφής για την αποστολή και λήψη (αναφορές διαχείρισης επικοινωνιών), μπορείτε επίσης να τα αποθηκεύσετε ως αρχεία CSV και να τα διαχειριστείτε σε έναν υπολογιστή.
Όταν το πρωτότυπο τοποθετείται στην επιφάνεια σάρωσης, ένας τόνος σφάλματος και ένα μήνυμα στην οθόνη αφής θα σας ειδοποιήσουν, αν ξεχάσετε να το πάρετε. Επιπλέον, ένας δείκτης θα σας ειδοποιήσει στη διάρκεια και μετά τη σάρωση μέσω τροφοδότη, βοηθώντας σας έτσι να μην ξεχάσετε τα πρωτότυπα.
Επιβεβαίωση Διαδικασιών Συντήρησης στην Οθόνη Αφής (Βίντεο)
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε διαδικασίες σχετικά με την αναπλήρωση αναλώσιμων και τον καθαρισμό, παρακολουθώντας βίντεο στην οθόνη αφής.
9CY6-0S5