Δημιουργία συντόμευσης για μια συχνά χρησιμοποιούμενη λειτουργία

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πλήκτρο συντόμευσης λειτουργιών στην οθόνη <Αρχική>. Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια διαφορετική λειτουργία χωρίς να επιστρέψετε στην οθόνη <Αρχική>. Για να δημιουργήσετε μια συντόμευση, συνδεθείτε με δικαιώματα διαχειριστή. Σύνδεση στη συσκευή
Συντομεύσεις που μπορείτε να καταχωρήσετε: 4
1
Πατήστε . Οθόνη <Αρχική>
2
Πατήστε <Ρυθμίσεις Πλήκτρων Συντόμευσης>.
3
Επιλέξτε αριθμό για τη συντόμευση που θα δημιουργήσετε.
4
Επιλέξτε τη λειτουργία για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε συντόμευση.
Επιλέξτε τη λειτουργία από τη λίστα. Μπορείτε να ελέγξετε τη θέση της επιλεγμένης συντόμευσης και της λειτουργίας στην οποία έχει ανατεθεί στην οθόνη προεπισκόπησης στα αριστερά της λίστας.
Εάν δεν χρησιμοποιείτε συντομεύσεις, επιλέξτε <Χωρίς Αντιστοίχιση> από τη λίστα.
5
Πατήστε <OK>.
9CY6-051