Σύνδεση στη συσκευή

Όταν εμφανιστεί η οθόνη σύνδεσης, οι καταχωρημένοι πιστοποιημένοι χρήστες πρέπει να συνδεθούν για να συνεχίσουν τη λειτουργία της συσκευής. Για να συνδεθεί, κάθε χρήστης πρέπει να εισαγάγει το προσωπικό του όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης. Αυτό εξασφαλίζει την ασφάλεια της συσκευής. Επίσης, οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη συσκευή πιο εύκολα, προσαρμόζοντας (εξατομικεύοντας) την οθόνη και τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις τους. Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη σύνδεσης ποικίλλουν ανάλογα με τις ρυθμίσεις διαχείρισης χρήστη. Εκτελέστε τη διαδικασία σύνδεσης με βάση τα στοιχεία που εμφανίζονται.
Για τις λειτουργίες και τις ρυθμίσεις που μπορείτε να εξατομικεύσετε, δείτε την ενότητα Λίστα στοιχείων που μπορείτε να εξατομικεύσετε.
Αν δεν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία εξατομίκευσης, ρυθμίστε την επιλογή <Ενεργοποίηση Χρήσης Προσωπικών Ρυθμίσεων> (<Ενεργοποίηση Χρήσης Προσωπικών Ρυθμίσεων>) σε <Off>.
Εάν έχει ρυθμιστεί το <Χρόνος Αυτόματης Επαναφοράς>, ο χρήστης αποσυνδέεται αυτόματα όταν δεν εκτελούνται εργασίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. <Χρόνος Αυτόματης Επαναφοράς>
Ανάλογα με τις ρυθμίσεις οπτικού μηνύματος, η οθόνη οπτικού μηνύματος μπορεί να εμφανιστεί πριν από τη σύνδεση. Για να συνδεθείτε, κλείστε πρώτα την οθόνη οπτικού μηνύματος. Διαμόρφωση της λειτουργίας Οπτικό Μήνυμα

Όταν εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο που εμφανίζεται στην οθόνη για να εισαγάγετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.
1
Πατήστε <Όνομα Χρήστη>.
Εάν παραμένει προσωρινός χώρος αποθήκευσης του συνδεδεμένου χρήστη, μπορείτε επίσης να επιλέξετε το όνομα χρήστη από την αναδιπλούμενη λίστα του ιστορικού σύνδεσης. Όταν επιλέξετε όνομα χρήστη, πατήστε <Συνθηματικό> και προχωρήστε στο βήμα 3.
2
Εισαγάγετε το όνομα χρήστη και πατήστε <Επόμενο>.
3
Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε <OK>.
4
Επιλέξτε τον προορισμό σύνδεσης από την αναδιπλούμενη λίστα <Προορισμός Σύνδεσης> και πατήστε <Σύνδεση>.
Όταν η σύνδεση είναι επιτυχής, οι λειτουργίες της συσκευής είναι διαθέσιμες.
Αποσυνδεθείτε μετά τη χρήση.
Μπορείτε να καθορίσετε αν θα αποθηκεύσετε στον προσωρινό χώρο αποθήκευσης τους κωδικούς πρόσβασης που καταχωρίσατε κατά τη σύνδεση. <Απαγόρευση Προσωρινής Αποθ.Συνθημ.Πιστοποίησης>
Εάν ρυθμίσετε το <Εμφάνιση Πλήκτρου για Αλλαγή Συνθ. σε Μενού Ρυθμ.> στο <On>, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό από το  στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης σύνδεσης. <Εμφάνιση Πλήκτρου για Αλλαγή Συνθ. σε Μενού Ρυθμ.>
Μπορείτε να καθορίσετε αν θα αποθηκεύσετε ή θα διαγράψετε τον προσωρινό χώρο αποθήκευσης του συνδεδεμένου χρήστη. <Αριθμός Cache για Συνδεδεμένους Χρήστες>
9CY6-04W