Προσαρμογή της Οθόνης Αφής

Για ευκολότερη χρήση της οθόνης <Αρχική> και της οθόνης βασικών λειτουργιών για κάθε λειτουργία, μπορείτε να προσαρμόσετε την οθόνη με αναδιάταξη πλήκτρων ή δημιουργία πλήκτρων συντόμευσης. Επιπλέον, για αποτελεσματικότερη χρήση, μπορείτε να καταχωρήσετε τις ρυθμίσεις που έχετε ήδη καθορίσει για τις συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες στο <Προσωπική>/<Κοινή Χρήση>, ή στις προσωπικές ρυθμίσεις, για να προσαρμόσετε το περιβάλλον λειτουργίας στις προτιμήσεις σας.
Προσαρμογή της Οθόνης <Αρχική>
Η σειρά, το μέγεθος και ο αριθμός πλήκτρων που εμφανίζονται στην οθόνη <Αρχική> μπορούν να αλλάξουν, όπως και η εικόνα του φόντου. Οι ρυθμίσεις <Ρυθμίσεις Διαχείρισης Αρχικής> σάς δίνουν τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εμφάνισης της λωρίδας χρόνου και να εμφανίσετε/αποκρύψετε τα πλήκτρα λειτουργίας.
Δημιουργία συντόμευσης
Μπορείτε να εμφανίσετε τα πλήκτρα συντόμευσης λειτουργιών σε κάθε οθόνη λειτουργίας. Η καταχώριση των συχνά χρησιμοποιούμενων λειτουργιών είναι βολική, καθώς σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε συχνά λειτουργίες χωρίς να επανέρχεστε στην οθόνη <Αρχική>.
Καταχώριση αγαπημένων ρυθμίσεων
Εάν χρησιμοποιείτε συχνά τον ίδιο συνδυασμό ρυθμίσεων για τις λειτουργίες αντιγραφής, φαξ και σάρωσης, θα ήταν βολικό να καταχωρήσετε αυτές τις ρυθμίσεις στο <Αγαπημένες Ρυθμίσεις>.
Προσαρμογή της οθόνης βασικών λειτουργιών
Μπορείτε να αλλάξετε τα πλήκτρα ρυθμίσεων που εμφανίζονται στις οθόνες βασικών λειτουργιών (για αντιγραφή, φαξ και σάρωση). Μπορείτε επίσης να εμφανίσετε μια διαφορετική οθόνη βασικών λειτουργιών, προσαρμοσμένη για κάθε συνδεδεμένο χρήστη.
Δημιουργία του πλήκτρου <Προσωπική>/<Κοινή Χρήση>
Μπορείτε να καταχωρήσετε τις συχνά χρησιμοποιούμενες λειτουργίες και διαδικασίες διαμόρφωσης στην οθόνη <Αρχική>.
Αλλαγή της γλώσσας
Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των περιεχομένων της οθόνης αφής και του πληκτρολογίου.
Δημιουργία συντόμευσης ρυθμίσεων/αποθήκευσης
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια συντόμευση για οποιοδήποτε στοιχείο ρύθμισης, πατώντας  (Ρυθμ./Αποθήκ.). Εάν χρησιμοποιείτε συχνά ένα στοιχείο ρύθμισης που βρίσκεται πίσω από άλλα στοιχεία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συντόμευση αυτού του στοιχείου ώστε να αλλάξετε γρήγορα την οθόνη.
Ρυθμίσεις του κάθε χρήστη (Προσωπικές ρυθμίσεις)
Τα στοιχεία που εμφανίζονται και το περιβάλλον λειτουργίας μπορούν να αλλάξουν για κάθε χρήστη.
9CY6-04Y