Αλλαγή της γλώσσας της οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα και τη διάταξη πληκτρολογίου που θα εμφανίζεται στην οθόνη αφής. Εάν αλλάζετε συχνά τη γλώσαα, η χρήση του πλήκτρου <Αλλαγή Γλώσσας/Πληκτρολογίου> είναι πιο βολική. Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να εμφανίσετε αυτό πλήκτρο στην οθόνη αφής.

Αλλαγή της γλώσσας και της διάταξης του πληκτρολογίου της οθόνης

1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>  <Αλλαγή Γλώσσας/Πληκτρολογίου>.
3
Επιλέξτε μια γλώσσα από τη λίστα και πατήστε <OK>.
Για ορισμένες γλώσσες, η διάταξη του πληκτρολογίου μπορεί να αλλάξει. Όταν επιλέξετε τη γλώσσα, πατήστε <Ρύθμιση>, επιλέξτε τον τύπο διάταξης και πατήστε <OK>.

Εμφάνιση του πλήκτρου <Αλλαγή Γλώσσας/Πληκτρολογίου> στην οθόνη αφής

1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.).
2
Πατήστε <Προτιμήσεις>  <Ρυθμίσεις Εμφάνισης>  <Εμφάνιση Πλήκτρου Αλλαγής Γλώσσας/Πληκτρολογίου>.
3
Πατήστε <On>  <OK>.
Εάν το ρυθμίσετε στο <On>, η ένδειξη  εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης αφής. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που εμφανίζεται πατώντας το πλήκτρο <Αλλαγή Γλώσσας/Πληκτρολογίου>, επιλέγοντας τη γλώσσα που επιθυμείτε από τη λίστα και πατώντας <OK>.
Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που εμφανίζεται για κάθε συνδεδεμένο χρήστη. Προσαρμογή της εμφάνισης οθόνης και των ρυθμίσεων λειτουργίας
9CY6-056