Έλεγχος υπολειπόμενης ποσότητας αναλώσιμων

Εάν πατήσετε  (ΈλεγχοςΚατάστ), εμφανίζεται η οθόνη Έλεγχος Κατάστασης, η οποία σας επιτρέπει να ελέγξετε το επίπεδο του γραφίτη ή άλλες ενδείξεις κατάστασης.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε την υπολειπόμενη ποσότητα αναλώσιμων από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Έλεγχος της κατάστασης της συσκευής

Έλεγχος της εναπομένουσας στάθμης γραφίτη

Προτείνεται να ελέγχετε την εναπομένουσα στάθμη γραφίτη πριν εκτυπώσετε μια μεγάλη εργασία, για να διαπιστώσετε εάν χρειάζεται να προετοιμάσετε νέες κασέτες γραφίτη.
Πατήστε  (ΈλεγχοςΚατάστ)  <Αναλώσιμα/Άλλα>  ελέγξτε το απόθεμα γραφίτη.

Έλεγχος χώρου που απομένει στο δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη

Προτείνεται να ελέγχετε τον χώρο που απομένει στο δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη πριν εκτελέσετε μια μεγάλη εργασία, για να διαπιστώσετε εάν πρέπει να προετοιμάσετε ένα νέο δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη ή όχι.
Πατήστε  (ΈλεγχοςΚατάστ) <Αναλώσιμα/Άλλα>  ελέγχοντας τον χώρο που απομένει στο δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη.

Έλεγχος υπολειπόμενης ποσότητας συνδετήρων

Πριν εκτελέσετε κάποια λειτουργία που καταναλώνει μεγάλο αριθμό συνδετήρων, ελέγξτε το απόθεμα συνδετήρων, ώστε να διαπιστώσετε εάν πρέπει να προετοιμάσετε μία νέα κασέτα συνδετήρων.
Πατήστε  (ΈλεγχοςΚατάστ) <Αναλώσιμα/Άλλα>  ελέγξτε <Απόθεμα Συνδετήρων>.

Έλεγχος της ποσότητας των υπολειμμάτων διάτρησης

Ελέγξτε αν έχει γεμίσει το δοχείο υπολειμμάτων διάτρησης, ειδικά πριν από τη διάτρηση μεγάλου αριθμού οπών.
Πατήστε  (ΈλεγχοςΚατάστ)  <Αναλώσιμα/Άλλα>  <Υπολ. Διάτρησης> / <Απορρίμ.Μον.Διάτρησης>

Έλεγχος λεπτομερούς κατάστασης αναλώσιμων

Ελέγξτε τη λεπτομερή κατάσταση των αναλώσιμων.
Πατήστε  (ΈλεγχοςΚατάστ)  <Αναλώσιμα/Άλλα>  <Έλεγχος Αναλώσιμων>.

Οθόνη <Γραφίτης/Υπολείμ.Γραφ>

Εμφανίζονται τα <Στοιχείο>, <Όνομ.Στοιχείου>, <Κατάστ.>, και <Ημ. που Απομένουν>.

Οθόνη <Άλλη>

Εμφανίζονται τα <Στοιχείο>, <Όνομ.Στοιχείου>, και <Κατάστ.>.
Το <Ημ. που Απομένουν> εμφανίζει τον αναμενόμενο αριθμό ημερών που απομένουν μέχρι να απαιτηθεί αντικατάσταση, με βάση την προηγούμενη χρήση.
Ακόμα και αν εμφανιστεί η ένδειξη <Απαιτείτ. Αλλαγή> στο <Ημ. που Απομένουν>, μην πραγματοποιήσετε αντικατάσταση, έως ότου ένα μήνυμα που θα σας προτρέπει να αντικαταστήσετε τα αναλώσιμα εμφανιστεί στην περιοχή εμφάνισης κατάστασης (στο κάτω μέρος της οθόνης αφής).
Η καταμέτρηση για το στοιχείο <Ημ. που Απομένουν> ολοκληρώνεται μετά από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, και κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος εμφανίζεται η ένδειξη <1 έτος ή περισσ.>. Το διάστημα των ημερών που απομένουν, το οποίο εμφανίζεται μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, ενδέχεται προσωρινά να είναι εξαιρετικά μικρό.
9CY6-01X