Σωστή διαδικασία αποστολής φαξ

Αυτή η ενότητα περιγράφει τον τρόπο αποφυγής τυχόν σφαλμάτων αποστολής που οφείλονται σε εσφαλμένη σάρωση εγγράφων ή σε κατειλημμένη γραμμή κ.λπ.
9CY6-07A