Ρύθμιση πυκνότητας

Εάν η πυκνότητα της εκτύπωσης διαφέρει σημαντικά από το πρωτότυπο έγγραφο, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ρυθμίσετε την πυκνότητα σάρωσης ώστε να πλησιάζει περισσότερο σε αυτή του πρωτότυπου.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση> <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας> <Διόρθωση Πυκνότητας>.
2
Ρυθμίστε την πυκνότητα.
Όταν έχει οριστεί στην πλευρά <Σκούρο>, οι περιοχές που εκτυπώνονται με μέγιστη πυκνότητα αυξάνονται. Όταν έχει οριστεί στην πλευρά <Χαμηλή>, οι γεμισμένες περιοχές, το κείμενο και οι γραμμές ενδέχεται να εκτυπωθούν σαν ράστερ με κουκκίδες να λείπουν. Αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να χρησιμοποιείται κυρίως για τη ρύθμιση των ενδιάμεσων πυκνοτήτων.
3
Πατήστε <OK>.
9CY6-0LX