Ρύθμιση διαβάθμισης τόνων

Εάν η δυνατότητα διαβάθμισης των χρωμάτων έχει γίνει τόσο κακή που η διαβάθμιση στην εκτυπωμένη ή αντιγραμμένη εικόνα διαφέρει σημαντικά από τα δεδομένα εκτύπωσης ή από το πρωτότυπο έγγραφο, μια ρύθμιση τόνων ενδέχεται να επιλύσει το πρόβλημα. Υπάρχουν δύο τύποι ρυθμίσεων: Πλήρης ρύθμιση και Γρήγορη ρύθμιση.
Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν αποτελεσματικά εάν δεν υπάρχει αρκετός γραφίτης.
Αν η συσκευή λειτουργεί χωρίς να έχει εκτελεστεί <Πλήρης Ρύθμιση> ή <Γρήγορη Ρύθμιση> μία φορά, ενδέχεται να χρειαστεί χρόνος για εκτύπωση του πρώτου φύλλου μετά την ενεργοποίηση της τροφοδοσίας.

Πλήρης ρύθμιση

Διορθώστε με ακρίβεια τη διαβάθμιση μιας εικόνας και βελτιστοποιήστε την αναπαραγωγιμότητα κατά την εκτύπωση. Οι βελτιστοποιημένες πληροφορίες θα διατηρηθούν μέχρι την επόμενη ακριβή διόρθωση.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα μεγέθη και τύπους χαρτιού.
Μέγεθος: A3, A4, 11x17, LTR
Τύπος: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ
Εάν οι εκτυπωμένοι χρωματικοί τόνοι διαφέρουν από τους χρωματικούς τόνους των δεδομένων εκτύπωσης.
Ανάλογα με το χαρτί που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτύπωση και τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, κάντε τη διόρθωση ως εξής.
Για εκτύπωση σε απλό χαρτί, κάντε τη διόρθωση με <Λεπτό/Απλό/Ανακυκλωμένο>*1.
Για εκτύπωση σε βαρύ χαρτί, πρώτα κάντε τη διόρθωση με <Λεπτό/Απλό/Ανακυκλωμένο>*1 και κατόπιν με <Βαρύ>*2.
Για εκτύπωση σε απλό χαρτί με χρήση της λειτουργίας «Υπερ-υψηλή», πρώτα κάντε τη διόρθωση με <Λεπτό/Απλό/Ανακυκλωμένο>*1 και κατόπιν με την επιλογή <Για Εκτυπωτή 1200 dpi>*1.
Για εκτύπωση σε βαρύ χαρτί με χρήση της λειτουργίας «Υπερ-υψηλή», πρώτα κάντε τη διόρθωση με <Λεπτό/Απλό/Ανακυκλωμένο>*1 και κατόπιν με <Για Εκτυπωτή 1200 dpi>*2.
*1 Η διόρθωση γίνεται με απλό χαρτί.
*2 Η διόρθωση γίνεται με βαρύ χαρτί.
1
Πατήστε  (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρύθμιση/Συντήρηση> <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας> <Αυτόματη Ρύθμιση Τόνων>.
2
Επιλέξτε τον τύπο ρύθμισης και πατήστε <Πλήρης Ρύθμιση>.
3
Επιλέξτε την πηγή τροφοδοσίας χαρτιού και πατήστε <OK>.
4
Πατήστε <Έναρξη Εκτύπωσης>.
Θα εκτυπωθεί μια δοκιμαστική σελίδα.
5
Σαρώστε τη δοκιμαστική σελίδα.
1
Τοποθετήστε τη δοκιμαστική σελίδα στην επιφάνεια σάρωσης.
Τοποθετήστε τη δοκιμαστική σελίδα όπως υποδεικνύεται στις οδηγίες επί της οθόνης.
2
Κλείστε τον τροφοδότη και πατήστε <Έναρξη Σάρωσ.>.
Η συσκευή ξεκινάει τη σάρωση της δοκιμαστικής σελίδας.
3
Ανοίξτε τον τροφοδότη και αφαιρέστε τη δοκιμαστική σελίδα.
4
Επαναλάβετε τα βήματα 4 (Πατήστε <Έναρξη Εκτύπωσης>) και 5 (Σαρώστε τη δοκιμαστική σελίδα) παραπάνω για πλήρη ρύθμιση.
Η πλήρης ρύθμιση ολοκληρώνεται αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για εκτύπωση και σάρωση μιας δοκιμαστικής σελίδας πολλές φορές.
Εάν για κάποιον λόγο μια δοκιμαστική σελίδα δεν εκτυπωθεί σωστά και εκτυπωθεί πολύ αχνά ή πολύ σκούρα κατά την πλήρη ρύθμιση, ορίστε τη ρύθμιση <Αρχικ.ΌτανΧρησ. Πλήρης Ρύθμιση> σε <On> και επαναλάβετε την πλήρη ρύθμιση.

Γρήγορη ρύθμιση

Η ρύθμιση αυτή διατηρεί τη βελτιστοποιημένη κατάσταση που λήφθηκε από τη ρύθμιση <Πλήρης Ρύθμιση>. Εάν το αποτέλεσμα της ρύθμισης δεν είναι ικανοποιητικό, εκτελέστε τη ρύθμιση <Πλήρης Ρύθμιση>.
1
Πατήστε (Ρυθμ./Αποθήκ.
<Ρύθμιση/Συντήρηση> <Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας> <Αυτόματη Ρύθμιση Τόνων>.
2
Επιλέξτε το χαρτί προς προσαρμογή και πατήστε <Γρήγορη Ρύθμιση>.
3
Πατήστε <Έναρξη>.
9CY6-0LW