Εισαγωγή/Εξαγωγή δεδομένων ρύθμισης

Τα δεδομένα συσκευής, όπως προορισμοί του βιβλίου διευθύνσεων, πληροφορίες ρυθμίσεων χρηστών και διάφορες τιμές ρυθμίσεων, μπορούν να εξαχθούν και να αποθηκευτούν σε υπολογιστή. Μπορούν επίσης να εισαχθούν εξαχθέντα δεδομένα στη συσκευή από υπολογιστή. Τα δεδομένα που εξάγονται από τη συσκευή μπορούν να εισαχθούν σε άλλα πολυμηχανήματα Canon, ώστε να διευκολύνεται η διαμόρφωση των ρυθμίσεων σε νέα συσκευή, π.χ. όταν αντικαθιστάτε τη συσκευή σας με νέα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ρυθμίσεων που μπορούν να εισαχθούν, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις/Αποθήκευση. Για την εισαγωγή ή την εξαγωγή, μπορείτε να ορίσετε αν θα εισαγάγετε ή θα εξαγάγετε όλα τα δεδομένα της συσκευής, ή μόνο συγκεκριμένα δεδομένα.
Ορίστε έναν διαχειριστή για τη διαχείριση των εργασιών
Ορίστε έναν διαχειριστή με δικαιώματα διαχειριστή για την εκτέλεση εργασιών εισαγωγής/εξαγωγής δεδομένων. Όταν εισάγονται δεδομένα, οι πληροφορίες βιβλίου διευθύνσεων, οι ρυθμίσεις χρηστών, οι ρυθμίσεις δικτύου και άλλα δεδομένα αντικαθίστανται, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η σωστή εκτέλεση κάποιων λειτουργιών ή να προκαλούνται προβλήματα στον χειρισμό της συσκευής. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με την εισαγωγή δεδομένων.
Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή έως ότου ολοκληρωθεί η εισαγωγή ή εξαγωγή
Μπορεί να χρειαστούν αρκετά λεπτά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η απενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή δυσλειτουργία της συσκευής.
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των ακόλουθων λειτουργιών/διαδικασιών κατά τη διάρκεια της εισαγωγής/εξαγωγής δεδομένων:
Εργασίες αποστολής
Εργασίες προώθησης
Εργασίες φαξ/Ι-φαξ
Εργασίες εκτύπωσης αναφοράς
Σάρωση και αποθήκευση σε δίκτυο/μέσο μνήμης (κατά τη διάρκεια σάρωσης ή αποθήκευσης)
Ατομική εισαγωγή/ατομική εξαγωγή
Εισαγωγή/Εξαγωγή από λογισμικό διαχείρισης βιβλίου διευθύνσεων
Μαζική εισαγωγή/Μαζική εξαγωγή
Εισαγωγή/Εξαγωγή προσωπικού/κοινόχρηστου κουμπιού
Διαδικασία ενημέρωσης για τη λειτουργία καταχώρισης/ενημέρωσης λογισμικού
Συγχρονισμός προσαρμοσμένων ρυθμίσεων*
Χειρισμός από την οθόνη αφής της συσκευής
Χειρισμός από το Remote UI
Χρήση του απομακρυσμένου βιβλίου διευθύνσεων
Μετάβαση της συσκευής σε κατάσταση αναστολής
* Αν γίνεται συγχρονισμός των ρυθμίσεων (ακόμη και όταν η διαδικασία έχει διακοπεί/τίθεται σε παύση), διακόπτεται η διαδικασία συγχρονισμού των δεδομένων που αφορούν τις τιμές των εξατομικευμένων ρυθμίσεων, καθώς και των δεδομένων διαχείρισης ομάδων.
Δεν μπορεί να εκτελεστεί εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων ενώ εκτελούνται οι ακόλουθες λειτουργίες/διαδικασίες:
Εργασίες αποστολής
Εργασίες προώθησης
Εργασίες φαξ/Ι-φαξ
Εργασίες εκτύπωσης αναφοράς
Σάρωση και αποθήκευση σε δίκτυο/μέσο μνήμης (κατά τη διάρκεια σάρωσης ή αποθήκευσης)
Ατομική εισαγωγή/ατομική εξαγωγή
Εισαγωγή/Εξαγωγή από λογισμικό διαχείρισης βιβλίου διευθύνσεων
Μαζική εισαγωγή/Μαζική εξαγωγή
Εισαγωγή/Εξαγωγή προσωπικού/κοινόχρηστου κουμπιού
Διαδικασία ενημέρωσης για τη λειτουργία καταχώρισης/ενημέρωσης λογισμικού
Συγχρονισμός προσαρμοσμένων ρυθμίσεων*
Χρήση του απομακρυσμένου βιβλίου διευθύνσεων
Εκτέλεση απενεργοποίησης της συσκευής
Εμφάνιση κωδικού σφάλματος
* Αν γίνεται συγχρονισμός των ρυθμίσεων (ακόμη και όταν η διαδικασία έχει διακοπεί/τίθεται σε παύση), δεν είναι δυνατή η εισαγωγή/εξαγωγή δεδομένων που αφορούν τιμές εξατομικευμένων ρυθμίσεων, καθώς και δεδομένων διαχείρισης ομάδων.
Μην εισάγετε ή εξάγετε σε διαφορετικές γλώσσες εμφάνισης
Αν η γλώσσα εμφάνισης διαφέρει μεταξύ της συσκευής εξαγωγής και της συσκευής εισαγωγής, οι τιμές των ρυθμίσεων μπορεί να αλλοιωθούν και να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής.
Μην επεξεργάζεστε εξαχθέντα αρχεία.
Μην ανοίγετε και μην επεξεργάζεστε εξαχθέντα αρχεία XML, καθώς ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία στη συσκευή.
Κατά την εισαγωγή σε πολυμηχάνημα Canon εκτός αυτής της συσκευής
Κάποιες ρυθμίσεις ενδέχεται να μην εισαχθούν. Ρυθμίσεις/Αποθήκευση
Κατά τη χρήση κωδικού πρόσβασης για την προστασία των ρυθμίσεων της πολιτικής ασφαλείας
Οι ρυθμίσεις πολιτικής ασφαλείας μπορούν να εισαχθούν μόνο εάν ο κωδικός πρόσβασης που ορίζεται στην πολιτική ασφαλείας στη συσκευή εξαγωγής συμφωνεί με εκείνον στη συσκευή εισαγωγής, ή εάν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης για τη συσκευή εισαγωγής. Εάν δεν έχει οριστεί κωδικός πρόσβασης για τη συσκευή εισαγωγής, ορίζεται ο κωδικός πρόσβασης που έχει διαμορφωθεί για τη συσκευή εξαγωγής και στη συσκευή εισαγωγής.
Κατά τον συγχρονισμό προσαρμοσμένων ρυθμίσεων
Αν ξεκινήσει ο συγχρονισμός προσαρμοσμένων ρυθμίσεων (πελάτη), περιορίζεται η εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων που υπόκεινται σε συγχρονισμό (συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου διευθύνσεων). Για πληροφορίες σχετικά με τον συγχρονισμό προσαρμοσμένων ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Συγχρονισμός ρυθμίσεων για πολλαπλά πολυμηχανήματα Canon. Για πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που υπόκεινται σε συγχρονισμό προσαρμοσμένων ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Λίστα στοιχείων που μπορείτε να εξατομικεύσετε. Για πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς κατά την εισαγωγή και εξαγωγή κατά τη διάρκεια συγχρονισμού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Προϋποθέσεις για την κατάργηση περιορισμών στην εισαγωγή/εξαγωγή ρυθμίσεων και άλλων στοιχείων.

Εισαγωγή δεδομένων μετά την έναρξη του συγχρονισμού προσαρμοσμένων ρυθμίσεων (πελάτη)

Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω για την εισαγωγή των δεδομένων και στη συνέχεια συγχρονίστε τα δεδομένα.
1
Διακόψτε τον συγχρονισμό των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων σε συσκευή-πελάτη. Έναρξη συγχρονισμού ρυθμίσεων
2
Για την εισαγωγή δεδομένων για χρήστες/ομάδες που ήδη υπάρχουν, δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων και διαγράψτε τα δεδομένα για τους χρήστες ή τις ομάδες που θα εισαχθούν από τη συσκευή-διακομιστή.
Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήσης της συσκευής με τη λειτουργία διακομιστή.
3
Εισαγάγετε τα δεδομένα που θα προστεθούν στη συσκευή-πελάτη όπου έχει διακοπεί ο συγχρονισμός.
4
Συγχρονίστε τη συσκευή-πελάτη με τη συσκευή-διακομιστή.

Προϋποθέσεις για την κατάργηση περιορισμών στην εισαγωγή/εξαγωγή ρυθμίσεων και άλλων στοιχείων

Η εισαγωγή/εξαγωγή είναι δυνατή μόνο εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις για τα στοιχεία που περιγράφονται στη συνέχεια.
Μαζική εισαγωγή/Μαζική εξαγωγή
Εξαγωγή
Εισαγωγή
Personal Setting Information
Είναι δυνατή μόνο εφόσον πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις και
Μη διαθέσιμο
User Group Address List
Είναι δυνατή μόνο εφόσον πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις και
Μη διαθέσιμο
Ατομική εισαγωγή/ατομική εξαγωγή
Εξαγωγή
Εισαγωγή
Personal Setting Information (όλα)
Είναι δυνατή μόνο εφόσον πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις και
Είναι δυνατή μόνο εφόσον πληροίται η προϋπόθεση
User Group Address List (όλα)
Είναι δυνατή μόνο εφόσον πληρούνται και οι δύο προϋποθέσεις και
Είναι δυνατή μόνο εφόσον πληροίται η προϋπόθεση
User Group Address List 01 έως User Group Address List 20
Δεν είναι δυνατή (δεν υπάρχει λειτουργία για την εξαγωγή επιμέρους βιβλίων διευθύνσεων)
Είναι δυνατή μόνο εφόσον πληροίται η προϋπόθεση
:
Η εκτέλεση είναι δυνατή μόνο για 15 λεπτά μετά την επιτυχή προετοιμασία για την εξαγωγή δεδομένων χρήστη κατά τον συγχρονισμό των προσαρμοσμένων ρυθμίσεων (διακομιστή).
:
Η εκτέλεση είναι δυνατή μόνο αν ο προορισμός σύνδεσης της συσκευής διακομιστή/πελάτη είναι «localhost:8443».
Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προετοιμασίας για εξαγωγή δεδομένων χρήστη, ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήσης της συσκευής με τη λειτουργία διακομιστή. Για οδηγίες σχετικά με την εισαγωγή λιστών διευθύνσεων, ανατρέξτε στην ενότητα Εισαγωγή μεμονωμένων ρυθμίσεων.
9CY6-0F7