Διαμόρφωση των ρυθμίσεων χρήστη Καθολικής εκτύπωσης

Διαμορφώστε αυτές τις ρυθμίσεις, εάν θέλετε να διαχειριστείτε τους χρήστες που έχουν πιστοποιηθεί μέσω της Πιστοποίησης χρηστών και των σχετικών εργασιών Καθολικής εκτύπωσης. Η Καθολική εκτύπωση μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί χωρίς να διαμορφωθούν αυτές οι ρυθμίσεις.

Ορισμός από τον χρήστη

1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [User Management]  [Authentication Management].
4
Εισαγάγετε το [User Name for Universal Print:] στο στοιχείο [Information for Universal Print].
Στην επιλογή [User Name for Universal Print:], εισαγάγετε τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείται στον λογαριασμό Microsoft 365.

Ορισμός από τον διαχειριστή

1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [User Management]  [Authentication Management].
4
Κάντε κλικ την επιλογή [Edit] για ορισμό του χρήστη.
Εάν ο χρήστης Καθολικής εκτύπωσης δεν είναι καταχωρημένος
Κάντε κλικ στην επιλογή [Add User] και καταχωρήστε τις πληροφορίες χρήστη. Κατά την καταχώρηση των πληροφοριών χρήστη, εισαγάγετε το [User Name for Universal Print:] στο στοιχείο [Information for Universal Print].
5
Εισαγάγετε το [User Name for Universal Print:] στο στοιχείο [Information for Universal Print].
Στην επιλογή [User Name for Universal Print:], εισαγάγετε τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείται στον λογαριασμό Microsoft 365.
6
Κάντε κλικ στην επιλογή [Update].

Ορισμός από τον διαχειριστή με χρήση αρχείου CSV

Μπορείτε να συσχετίσετε χρήστες Πιστοποίησης χρηστών με έναν λογαριασμό Microsoft 365, με επεξεργασία ενός αρχείου CSV.
1
Εκκινήστε το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας). Εκκίνηση του Remote UI
2
Κάντε κλικ στο [Settings/Registration] στη σελίδα πύλης. Η οθόνη του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [User Management]  [Authentication Management]  [Settings for Universal Print].
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Start Exporting].
Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες χρήστη που σχετίζονται με έναν λογαριασμό Microsoft 365, δεν μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας ένα αρχείο CSV. Κάντε κλικ στην επιλογή [Add Association...], προσθέστε τον συσχετισμένο χρήστη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή [Start Exporting].
5
Επεξεργασία του εξαγόμενου αρχείου CSV
Εισαγάγετε ένα καταχωρημένο όνομα χρήστη στο πεδίο «mcp_uid».
Στο πεδίο «azureaccount_name», εισαγάγετε τη διεύθυνση email ή τον αριθμό τηλεφώνου που χρησιμοποιείται στον λογαριασμό Microsoft 365.
6
Κάντε κλικ στην επιλογή [Import] και καθορίστε το αρχείο που επεξεργαστήκατε στο βήμα 5.
7
Κάντε κλικ στην επιλογή [Start Importing].
9CY6-08X