<Κοινές>

Καθορίστε ρυθμίσεις που είναι κοινές για όλες τις λειτουργίες, όπως ρυθμίσεις τροφοδοσίας χαρτιού, ρυθμίσεις εξόδου χαρτιού, ρυθμίσεις εκτύπωσης, ρυθμίσεις σάρωσης και δημιουργία αρχείου.

<Ρυθμίσεις Τροφοδοσίας Χαρτιού>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας χαρτιού που είναι κοινές για όλες τις λειτουργίες.

<Ρυθμίσεις Εξόδου Χαρτιού>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις εξόδου χαρτιού που είναι κοινές για όλες τις λειτουργίες.

<Ρυθμίσεις Εκτύπωσης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης που είναι κοινές για όλες τις λειτουργίες.

<Ρυθμίσεις Σάρωσης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις σάρωσης που είναι κοινές για όλες τις λειτουργίες.

<Δημιουργία Αρχείου>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις δημιουργίας αρχείου που είναι κοινές για όλες τις λειτουργίες.

<Ορισμός Μεθόδου Πιστοποίησης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Κοινές>
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τις μεθόδους πιστοποίησης που είναι κοινές για όλες τις λειτουργίες.
9CY6-0J9