<Ρυθμίσεις Μέσων Μνήμης>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις της συσκευής μνήμης.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Χρήση Λειτουργίας Σάρωσης/Εκτύπωσης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων>  <Ρυθμίσεις Μέσων Μνήμης>
Ο καθορισμός αυτής της ρύθμισης σάς επιτρέπει να αποθηκεύετε τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε μέσα μνήμης, καθώς και να εκτυπώνετε αρχεία από τα μέσα μνήμης. Περιορισμός της χρήσης μέσων μνήμης
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Λειτουργίας Σάρωσης/Εκτύπωσης>
<Χρήση Λειτουργίας Σάρωσης>: <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
<Χρήση Λειτ/γίας Εκτύπωσης>: <On>, <Off>
Ναι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Εμφάνιση Επιλογών Κατά τη Σύνδεση Μέσου Μνήμης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Λειτουργιών>  <Αποθ/Προσπέλαση Αρχείων>  <Ρυθμίσεις Μέσων Μνήμης>
Μπορείτε να ορίσετε αν θα εμφανίζονται συντομεύσεις για διαθέσιμες λειτουργίες όταν συνδέονται μέσα μνήμης. Εισαγωγή μέσου μνήμης
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εμφάνιση Επιλογών Κατά τη Σύνδεση Μέσου Μνήμης>
<On>, <Off>
Ναι
Ναι
Όχι
C
Settings/Registration Basic Information
9CY6-0KX