<Πιστοποίηση με Πληκτρολόγιο>

Καθορίστε τις ρυθμίσεις πιστοποίησης μέσω πληκτρολογίου.
Για πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία («A», «B», «C» και «Όχι») στη στήλη «Λειτουργία Εισαγωγής όλων», ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Εισαγωγής όλων.

<Αριθμός Cache για Συνδεδεμένους Χρήστες>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Χρηστών>  <Διαχείριση Πιστοποίησης>  <Πιστοποίηση με Πληκτρολόγιο>
Επιλέξτε αν θα εμφανίζονται τα ονόματα των χρηστών που συνδέθηκαν νωρίτερα σε μια αναδιπλούμενη λίστα στην οθόνη σύνδεσης. Επιλέξτε <0> για απόκρυψη του ιστορικού σύνδεσης και επιλέξτε <1> για εμφάνιση μόνο του ονόματος του χρήστη που συνδέθηκε πιο πρόσφατα. Διαμόρφωση των μεθόδων σύνδεσης χρήστη και των συσκευών πιστοποίησης
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Αριθμός Cache για Συνδεδεμένους Χρήστες>
<0>, <1>, <Μέγ. (Μέγιστος Αρ.για Συσκευή)>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Εμφάνιση Πλήκτρου για Αλλαγή Συνθ. σε Μενού Ρυθμ.>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Χρηστών>  <Διαχείριση Πιστοποίησης>  <Πιστοποίηση με Πληκτρολόγιο>
Επιλέξτε αν θα επιτρέπεται στους χρήστες να αλλάζουν συνθηματικό με το κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σύνδεσης. Διαμόρφωση των μεθόδων σύνδεσης χρήστη και των συσκευών πιστοποίησης
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Εμφάνιση Πλήκτρου για Αλλαγή Συνθ. σε Μενού Ρυθμ.>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Χρήση Αριθμ. Πλήκτρων για Πιστοποίηση>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Χρηστών>  <Διαχείριση Πιστοποίησης>  <Πιστοποίηση με Πληκτρολόγιο>
Αν το όνομα χρήστη και το συνθηματικό αποτελούνται μόνο από αριθμούς, μπορείτε να πραγματοποιήσετε την πιστοποίηση μόνο με εισαγωγή αριθμητικών πλήκτρων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Χρήση Αριθμ. Πλήκτρων για Πιστοποίηση>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Απαγορεύστε τη χρήση ίδιων κωδικών πρόσβασης>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Χρηστών>  <Διαχείριση Πιστοποίησης>  <Πιστοποίηση με Πληκτρολόγιο>
Ορίστε εάν θα απαγορεύσετε την επαναχρησιμοποίηση κωδικού πρόσβασης που έχει χρησιμοποιηθεί ήδη. Αν ορίσετε ιστορικό κωδικών πρόσβασης, πρέπει να χρησιμοποιείται διαφορετικός κωδικός πρόσβασης για τον ορισμένο αριθμό επαναλήψεων.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Απαγορεύστε τη χρήση ίδιων κωδικών πρόσβασης>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αριθμός απαγορευμένων κωδικών πρόσβασης :1 έως 24
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information

<Ρυθμίσεις Περιόδου Απαγόρευ. Αλλαγής Κωδ. Πρόσβ.>

 (Ρυθμ./Αποθήκ.)  <Ρυθμίσεις Διαχείρισης>  <Διαχείριση Χρηστών>  <Διαχείριση Πιστοποίησης>  <Πιστοποίηση με Πληκτρολόγιο>
Μπορείτε να ορίσετε την περίοδο για την οποία απαγορεύονται οι αλλαγές κωδικού πρόσβασης. Αν ορίσετε περίοδο απαγόρευσης αλλαγής κωδικού πρόσβασης, ο κωδικός πρόσβασης δεν μπορεί να αλλάξει για τον καθορισμένο αριθμό ημερών.
Στοιχείο
Περιγραφή ρύθμισης
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Μπορεί να οριστεί σε Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Λειτουργία Εισαγωγής όλων
Όνομα στοιχείου Κατά την εξαγωγή με Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
<Ρυθμίσεις Περιόδου Απαγόρευ. Αλλαγής Κωδ. Πρόσβ.>
<On>, <Off>
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Περίοδος απαγόρευσης : 1 έως 179 ημέρ.
Όχι
Όχι
Ναι
C
Settings/Registration Basic Information
Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο αν η επιλογή <Απαγορεύστε τη χρήση ίδιων κωδικών πρόσβασης> έχει ρυθμιστεί σε <On>.
9CY6-0L6