Διαμόρφωση με χρήση του Οδηγού διαμόρφωσης

Όταν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά (Ενεργοποίηση της συσκευής), ξεκινά αυτόματα η αρχική διαμόρφωση της συσκευής. Μπορείτε να εκτελέστε τις βασικές διαδικασίες ρύθμισης που είναι απαραίτητες για τη χρήση της συσκευής. Διαμορφώστε τις βασικές ρυθμίσεις σύμφωνα με κάθε οθόνη ή κάντε κλικ σε ένα σύνδεσμο για να εμφανίσετε την αντίστοιχη σελίδα και να δείτε λεπτομέρειες.
Βήμα 1
Καθορίστε τη γλώσσα και τη διάταξη πληκτρολογίου.
Επιλέξτε τη γλώσσα που θα εμφανίζεται στις οθόνες. Ανάλογα με τη γλώσσα, μπορείτε να αλλάζετε τη διάταξη του πληκτρολογίου για να εισαγάγετε χαρακτήρες.
Βήμα 2
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις χαρτιού.
Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί που έχει τοποθετηθεί στην πηγή τροφοδοσίας χαρτιού έχει καθοριστεί σωστά.
Εάν έχετε συνδεθεί ως διαχειριστής, μεταβείτε στο βήμα 10.
Βήμα 3
Συνδεθείτε ως διαχειριστής.
Πραγματοποιήστε πιστοποιημένη σύνδεση για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις που απαιτούν δικαιώματα διαχειριστή.
Μπορείτε να παραλείψετε τις ρυθμίσεις που απαιτούν δικαιώματα διαχειριστή και να μεταβείτε στο επόμενο βήμα πατώντας <Παράλειψη>. Σε αυτή την περίπτωση, μεταβείτε στο βήμα 10.
Βήμα 4
Καθορίστε τις ρυθμίσεις πιστοποίησης χρήστη.
Για να ενισχύσετε την ασφάλεια της συσκευής, χρησιμοποιήστε τη συσκευή με ένα σύστημα που εκτελεί πιστοποίηση χρήστη.
Αυτή η συσκευή έχει ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί την πιστοποίηση χρήστη ως υπηρεσία σύνδεσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση των ρυθμίσεων διαχείρισης ατομικής πιστοποίησης.
Βήμα 5
Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.
Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα της συσκευής.
Βήμα 6
Ορίστε τη διεύθυνση IP.
Καθορίστε τις ρυθμίσεις για τη σύνδεση δικτύου.
Βήμα 7
Καθορίστε τις ρυθμίσεις DNS.
Καθορίστε τη διεύθυνση διακομιστή DNS, το όνομα συστήματος DNS, και το όνομα τομέα DNS.
Βήμα 8
Καθορίστε τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης.
Καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τη χρήση του διακομιστή μεσολάβησης.
Βήμα 9
Καθορίστε τις ρυθμίσεις φαξ.
Καθορίστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις για τη χρήση του φαξ.
Εάν το μηχάνημά σας δεν έχει λειτουργία φαξ, συνεχίστε με το βήμα 10.
Βήμα 10
Πραγματοποιήστε αυτόματη ρύθμιση τόνων.
Πραγματοποιήστε ρύθμιση τόνων για να εκτυπώνετε καθαρά.
Η διαδικασία διαφέρει ανάλογα με τη συσκευή. Για πληροφορίες σχετικά με την αυτόματη ρύθμιση τόνων, δείτε την ενότητα Ρύθμιση διαβάθμισης τόνων.
Βήμα 11
Εκτύπωση αναφοράς.
Μπορείτε να εκτυπώσετε τη λίστα χρηστών δικτύου, τη λίστα δεδομένων χρηστών φαξ και τη λίστα προσαρμοσμένων τιμών.
Βήμα 12
Ολοκληρώστε τον οδηγό διαμόρφωσης.
Όταν ολοκληρώσετε τον οδηγό διαμόρφωσης, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση της συσκευής για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις που καθορίσατε.
Εάν δεν χρησιμοποιείτε τον οδηγό διαμόρφωσης, πατήστε <Τέλος Οδ.Διαμόρφ> στο βήμα 1.
Μπορείτε να πατήσετε  (Ρυθμ./Αποθήκ.), για να καθορίσετε ξεχωριστά τις ρυθμίσεις που διαμορφώθηκαν κατά τη χρήση του οδηγού διαμόρφωσης σε μελλοντική στιγμή.

Εκκίνηση του οδηγού διαμόρφωσης αργότερα

Η εκκίνηση του οδηγού διαμόρφωσης δεν είναι δυνατή στις ακόλουθες περιπτώσεις.
Εάν έχει οριστεί πιστοποίηση χρήστη ή πιστοποίηση με κωδικό τμήματος.
Εάν έχει οριστεί πιστοποίηση με κωδικό τμήματος.
Εάν πραγματοποιείται πιστοποίηση με χρήση κάρτας.
 (Ρυθμ./Αποθήκ.) <Ρυθμίσεις Διαχείρισης> <Άδεια Χρήσης/Άλλο> <Έναρξη Οδηγού Διαμόρφωσης> <Έναρξη>
Εάν εκκινήσετε τον οδηγό διαμόρφωσης αργότερα και συνδεθείτε ως διαχειριστής, το βήμα 3 δεν θα εμφανιστεί. Προχωρήστε στο βήμα 4.
9CY6-035