Több célhely bejegyzése egy csoportba

A Címjegyzékbe (Célhelyek felvétele a címjegyzékbe) bejegyzett rendeltetési helyek csoportba sorolhatók. A funkció a dokumentumok és tárolt adatok egyszerre történő küldésére használható, mert a különböző rendeltetésihely-típusok ugyanabba a csoportba jegyezhetők be. Például az e-mail-címeket és a fájlszerver-IP-címeket együtt jegyezheti be egy csoportba.
A saját használatra szolgáló rendeltetési helyeket tartalmazó csoport bejegyzéséhez be kell jelentkezni a készülékbe. Bejelentkezés a készülékre
Címcsoportban nem tárolhat el új rendeltetési helyet. Jegyezze be a rendeltetési helyeket a Címjegyzékbe.
Kizárólag az azonos címlistában szereplő rendeltetési helyek csoportosíthatók. A különböző címlistába bejegyzett rendeltetési helyek nem csoportosíthatók.
Egy csoportos címjegyzékben legfeljebb 256 rendeltetési helyet tárolhat.
Mivel mindegyik bejegyzést egyedi bejegyzésként kezeli a rendszer, így ha bejegyez egy faxszámot a csoportcímbe, a faxszám és a csoportcím bejegyzése két külön bevitelnek számít.
1
Nyomja meg az <Rend./Továbbít. beállitás> gombot. <Főmenü> képernyő
2
Nyomja meg az <Rendeltetések bejegyzése> gombot.
3
Nyomja meg az <Új cím bejegyzése> gombot.
4
Nyomja meg az <Csoport> gombot.
5
Válassza ki a csoport bejegyzését a címlista legördülő listájából.
A kiválasztott címlistába bejegyzett rendeltetési helyekből létrehozhat egy csoportot. Például, ha kiválasztja a <2. címlista> elemet, nem adhatja hozzá a csoporthoz az <1. címlista> elembe bejegyzett rendeltetési helyet. A létrehozott csoport az ebben a lépésben kiválasztott címlistába van bejegyezve.
Ha saját felhasználás céljára szolgáló rendeltetési helyeket tartalmazó csoportot kíván bejegyezni, válassza a <Személyes címlista> lehetőséget.
Ha a rendeltetési helyeket olyan csoportba kívánja bejegyezni, amelyet kizárólag rendszergazda szerkeszthet, válassza a <Rendszergazda címlista> lehetőséget.
6
Válassza a <Név> lehetőséget  írja be a csoportnevet, és nyomja meg az <OK> gombot.
7
Válassza ki a rendeltetési helyeket, amelyeket fel akar venni a csoportba.
1
Nyomja meg az <Hozzáadás címjegyzékből> gombot.
2
Válassza ki azokat a rendeltetési helyeket, amelyeket a csoportba kíván jegyezni, majd nyomja meg az <OK> gombot.
Rendeltetési hely típusa legördülő lista
Válassza a (e-mail), (fax), (I-fax) vagy  (fájl) gombot a címlistában megjelenített célhelyek szűréséhez (). Az összes bejegyzett rendeltetési hely megjelenítéséhez nyomja meg a <Mind> lehetőséget.
<Részletek/Szerkesztés>
Válasszon egy rendeltetési helyet, és nyomja meg a <Részletek/Szerkesztés> gombot. A <OK> gomb megnyomásával visszaléphet az előző képernyőre.
Rendeltetési helyek listája
Megjelennek a 6. lépésben kiválasztott, címlistába bejegyzett rendeltetési helyek. Válassza ki a listából a csoportba bejegyezni kívánt rendeltetési helyeket.
Ha a rendeltetési helyeket a hozzáférési számmal kezeli, nem jelennek meg a listában, kivéve ha megadja a hozzáférési számot (A Címjegyzékben bejegyzett célhelyek hozzáférésének korlátozása), miután megnyomta a <Hozzáférési szám> gombot.
Első betű gomb
Válassza ki a rendeltetési hely neve első karakterének alfanumerikus gombját. Az összes bejegyzett rendeltetési hely megjelenítéséhez nyomja meg a <Mind> lehetőséget.
<Keresés név szerint>
Adja meg a rendeltetési hely nevét. Az előző képernyőre lépéshez nyomja meg ismét a <Keresés név szerint> gombot.

8
Nyomja meg a <OK>  <Bezárás> gombot.
Ha a rendeltetési helyeket hozzáférési számokkal kezeli, adja meg a hozzáférési számot (A Címjegyzékben bejegyzett célhelyek hozzáférésének korlátozása), miután megnyomta a 8. lépésben a <Következő> gombot.
Ha fájlt kísérel meg küldeni a fájlszerverre, amelyben a <Jóváhagyás adás előtt> lehetőség <Be> értékre van állítva, megjelenik a felhasználónevet és jelszót kérő képernyő. Ez esetben adja meg a korábban beállított jelszót. Ha bejegyzi a fájlszervert a csoportcímbe, állítsa a <Jóváhagyás adás előtt> lehetőséget <Ki> értékre. Nem végezhet küldést fájlszervert tartalmazó csoportcímre, amelyben a <Jóváhagyás adás előtt> lehetőség <Be> értékre van állítva.
9CYU-05J