A címjegyzék használatának korlátozása

PIN-kód beállításával megelőzheti a bizalmas vagy személyes információk kiszivárgását a Címjegyzékből, illetve megakadályozhatja bizonyos rendeltetési helyek megjelenítését a Címjegyzékben. Magát a Címjegyzéket is elrejtheti. Ezeknek a beállításoknak a megadásához rendszergazdai jogosultságok szükségesek.

PIN-kód beállítása a címjegyzékhez

Beállítható, hogy a felhasználóknak PIN-kódot kelljen megadniuk, ha új bejegyzéseket szeretnének hozzáadni a címjegyzékhez, vagy ha szerkeszteni szeretnék a meglévőket. Ez csökkentheti a Címjegyzék jogosulatlan szerkesztésének kockázatát. Ügyeljen azonban arra, hogy a rendszergazdai jogosultságokkal bejelentkező felhasználók akkor is jelszó beírása nélkül adhatnak hozzá és szerkeszthetnek Címjegyzékbejegyzéseket, ha a Címjegyzékre van beállítva PIN-kód.
1
Nyomja meg a  (Beáll./Bejegyzés) lehetőséget.
2
Nyomja meg a <Cím megadása>  <Címjegyzék PIN>  <Beállítás> gombot.
3
Állítsa be a címjegyzék szerkesztéséhez megadandó PIN-kódot.
Írja be a PIN-kódot, és nyomja meg a <Jóváhagyás> gombot. Jóváhagyásképpen írja be a PIN-kódot újból, és nyomja meg az <OK> gombot.
Nem állíthat be olyan azonosítót és PIN-kódot, amely csak nullákból áll, például „00” vagy „0000000”.
A PIN-kód letiltásához a  (Törlés) gomb megnyomásával törölje a PIN-kódot (hagyja üresen a szövegmezőt), majd nyomja meg az <OK> gombot.
4
Nyomja meg az <OK> gombot.
A címjegyzék PIN-kódjának beállítása mellett a következő műveletekkel még tovább javíthatja a biztonságot:
Új rendeltetési helyek hozzáadásának korlátozása A választható rendeltetési helyek korlátozása
A számítógépes faxolási funkció letiltása A számítógépről történő faxküldés korlátozása

A Címjegyzékben bejegyzett célhelyek hozzáférésének korlátozása

A Címjegyzékben beállíthat egy hozzáférési számot olyan fontos üzleti partnerekhez és más rendeltetési helyekhez, amelyeket nem kíván mások számára megjeleníteni. A bejegyzett hozzáférési számmal rendelkező rendeltetési helyek csak azon felhasználók számára jelennek meg, akik beírják a megfelelő hozzáférési számot. A hozzáférési számok bejegyzési funkciójának engedélyezéséhez kövesse az alábbi eljárást.
Ha a hozzáférési számok bejegyzésének funkciója engedélyezve van, a felhasználók az <Előző beállítások> használatával nem tudnak rendeltetési helyet megadni.
 (Beáll./Bejegyzés) <Cím megadása>  <Címjegyzék hozzáférési számok kezelése>  <Be>  <OK>
Miután megadta ezt a beállítást, jegyezze be a hozzáférési számokat a Címjegyzékbe.
Hozzáférési számként legfeljebb hét számjegyet programozhat. Ha hétnél kevesebb számjegyet ír be, akkor a készülék a hozzáférési számot kezdő nullákkal kiegészítve tárolja el.
Példa: Ha <321> a megadott érték, akkor <0000321> a tárolt szám.
Hozzáférési számként nem adhat meg csak nullát, mint pl. a <0000000>.
Ha nullával kezdődő számot ír be, például a <02> vagy <002> értéket, akkor a nullákat a készülék figyelmen kívül hagyja, és a számot a <0000002> formátumban jegyzi be, ugyanúgy, mintha egyszerűen a <2> értéket írta volna be.

A Címjegyzék elrejtése

Beállíthatja, hogy elrejti-e a Címjegyzéket és az egyérintéses gombokat. Külön beállításokat adhat meg a Fax, a Beolvasás és a Küldés funkciókhoz.
A Fax funkcióhoz tartozó Címjegyzék és az egyérintéses gombok elrejtése
 (Beáll./Bejegyzés) <Funkció beállítás> <Adás> <Fax beállítások> <Címjegyzék használatának korlátozása> <Be> <OK>
A Beolvasás és adás funkcióhoz tartozó Címjegyzék és az egyérintéses gombok elrejtése
 (Beáll./Bejegyzés) <Funkció beállítás> <Adás> <Általános beállítások> <Címjegyzék használatának korlátozása> <Be> <OK>
9CYU-0EA