Küldött dokumentum másolatának mentése

Az elküldött faxok másolatát egy előzetesen meghatározott rendeltetési helyre (e-mail vagy fájlkiszolgáló stb.) mentheti. A rendeltetési helytől függően a mentett faxmásolatot a rendszer másik digitális fájlformátumra, például PDF-re alakítja át, így segítve a dokumentumok rendezettségét és kezelhetőségét. A módszer egyúttal a naplók egyszerű kezelését is elősegíti, mivel a kiszolgálón a megadott rendeltetési helyen a küldő neve vagy a dátum szerint kategorizált mappa jön létre.
A készülék küldési hiba esetén is menti a dokumentum egy másolatát.
A rendeltetési hely típusától függően az alábbi korlátozások lehetnek érvényben.
E-mail: A készülék egy üzenet nélküli e-mailt küld.
Fax/I-Fax: Az elküldött faxot nem lehet elektronikus fájl formájában menteni.

Tárolási hely és fájlformátum beállítása

Fax dokumentumok elmentéséhez meg kell adni a tárolási helyet és fájlformátumot.
A Közvetlen küldés funkció nem hajtható végre, ha a <Küldött dokumentum archiválása> opció beállítása <Igen>.
Ez a beállítás az alábbi esetekben automatikusan <Ki> értékre vált. Adja meg újra a rendeltetési helyet, vagy szükség szerint állítsa vissza a beállítást <Be> értékre.
Ha a tartalék rendeltetési helyet törölték a címjegyzékből
Ha egy címjegyzék a Távvezérlés Beállításadatok importálása/exportálása funkciójával lett importálva
Ha egy címjegyzék a Címjegyzékkezelő szoftverből származik <Import/Export a címjegyzéket kezelő szoftverből>
1
Válassza ki a  (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás> <Adás> <Általános beállítások>  <Küldött dokumentum archiválása> lehetőséget.
2
Nyomja meg a <Be> gombot a <Archivált TX dokumentum használata> lehetőségnél.
3
Válassza a <Bizt. mentés helye> lehetőséget válassza ki a rendeltetési helyet nyomja meg az <OK> gombot. Célhelyek felvétele a címjegyzékbe
<Személyes címlista> alatti címzettet nem lehet rendeltetési helyként megadni.
4
Válassza ki a <Mappa neve> lehetőséget állítsa be a létrehozott mappák rendezésének módját nyomja meg az <OK> gombot.
A mappanevek kategorizálásánál a <Feladó információ>, <Dátum> vagy <Ki> beállítások közül választhat.
A fájlnév a küldés dátumából és időpontjából, a feladatszámból, a küldőre vonatkozó információból, a rendeltetési helyre vonatkozó információból, valamint az eredményre vonatkozó információból áll össze.
Példa: 201603151005_0050_John_1112223333_OK.pdf
Küldőre vonatkozó információ
A küldőre vonatkozó információ az alábbi esetekben jelenik meg.
Feladó neve: Ha a <Feladó neve (TTI)> beállításnál a <Beállítással> érték van megadva
Felhasználónév: Ha a <Feladó neve (TTI)> beállításnál a <Meghatározatlan> van megadva, és a felhasználó hitelesítve van
Vonal neve: Ha a <Feladó neve (TTI)> beállításnál a <Meghatározatlan> van megadva, a felhasználó nincs hitelesítve, és a felhasználónév a faxküldéshez használt vonalhoz van bejegyezve
Telefonszám: Ha a <Feladó neve (TTI)> beállításnál a <Meghatározatlan> van megadva, a felhasználó nincs hitelesítve, a felhasználó telefonszáma be van jegyezve, de a felhasználónév nincs a faxküldéshez használt vonalhoz bejegyezve
----: Ha a fentiek egyike sem áll rendelkezésre
Rendeltetési helyre vonatkozó információk
A rendeltetési helyre vonatkozó információ az alábbi esetekben jelenik meg.
Rendeltetési eszköz neve: Ha a rendeltetési eszköz neve elérhető
Telefonszám: Ha a rendeltetési eszköz neve nem áll rendelkezésre
Az első sikeres küldés rendeltetési eszközének neve: Körözvényadás végrehajtása esetén
5
Válassza ki a <Fájlformátum> lehetőséget válassza ki a küldött adatok mentésének formátumát.
6
Nyomja meg az <OK> gombot.
Kész a beállítás.
Több rendeltetési hely, köztük faxcímzett megadása
Egy elküldött dokumentum másolatának mentéséhez az Alapvető beolvasási műveletek képernyőről küldje el a dokumentumot több rendeltetési helyre, amelyek között szerepeljen egy faxcímzett. A fax rendeltetési helyek Alapvető beolvasási műveletek képernyőn való megjelenítéséhez állítsa a <Fax engedélyezése a Beolvasás és adásban> beállítást <Be> értékre. <Fax funkció megjelenítés>
9CYU-07W