CSV-fájlban lévő felhasználói információk hozzáadása és szerkesztése

Ez a szakasz az importáláshoz és exportáláshoz használt CSV-fájlok egyes oszlopainak tartalmát mutatja be. A CSV-fájlok szerkesztésekor tájékozódjon ebből a szakaszból.
Ha azonban egy adott oszlop „Változtatás szükséges” részében „Nem” szerepel, akkor annak az oszlopnak a tartalmát ne változtassa meg.
Oszlop neve
Változtatás szükséges
Érvényes karakterek
Érvénytelen karakterek
Kompatibilitás a Távvezérlés képernyőjével
Megjegyzések
uid
Igen
1–32 karakter
Vezérlőkarakterek, egybájtos szóközök és az alábbi karakterek:
\ / : * ? | < > [ ] ; , = + @ "
Importáláskor a bevitel kötelező eleme.
A „@” jel használata beállításfüggő. <@ használatának engedélyezése a felhasználónévben>
jelszó
Igen
0–32 karakter az ISO885915 karakterkészletből
Vezérlőkarakterek
Exportáláskor „********” (8 db *) formátumban jelenik meg.
A jelszó frissítésekor a „********” törlődik, és az új jelszó felülírja. Ha azonban változtatásokat importál, akkor még abban az esetben sem íródik felül nem megadottként (üresként), ha a mezőben nem ad meg semmit (üresen hagyja), hanem ilyen esetben megtartja az eredeti értéket.
Ha ez az elem változtatások importálásakor nem szerepel, akkor a meglévő felhasználó megtartja az eredeti jelszót.
cn
Igen
0–32 karakter
Vezérlőkarakterek
N/A
cn;lang-ja;phonetic
Igen
0–32 karakter
Vezérlőkarakterek
Lásd: „Megjegyzések”.
Ha a megjelenítési nyelv beállítása „Japanese” (japán), akkor a „phonetic” (fonetikus) érték jelenik meg.
cardIdList
Igen
Card ID (Kártyaazonosító): egy legfeljebb nyolc alfanumerikus karakterből álló szám
Legfeljebb 1000 elemet adhat meg.
Nem egybájtos alfanumerikus karakterek
Lásd: „Megjegyzések”.
Ha a kártyainformáció több elemből áll, ezeket pontosvessző (;) választja el.
mail
Igen
0–256 alfanumerikus karakter és szimbólum kombinációja
Vezérlőkarakterek
N/A
avatorImgPath
Nem
-
-
Nem megváltoztatható. Automatikusan kerül hozzárendelésre ikonképek megadásakor.
dept_id
Igen
Egy legfeljebb hét számjegyből álló szám
Nem egybájtos numerikus karakterek
N/A
dept_pin
Igen
Egy legfeljebb hét számjegyből álló szám
Nem egybájtos numerikus karakterek
N/A
roleName
Igen
0–32 karakter
Vezérlőkarakterek, egybájtos szóközök és az alábbi karakterek:
\ / : * ? | <>[];,=+@"&
Ha ez az elem nem szerepel, vagy a szerepkörök kezelésében nem szereplő név van megadva, akkor a kezdeti szerepkör-beállításra változik.
cardId1
Igen
0–128 alfanumerikus karakter és szimbólum kombinációja
Vezérlőkarakterek
-
Nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket.
Nem ütközhet más felhasználóval vagy a „cardId2” értékkel. Ha más felhasználóval ütközik, az érték üresen marad.
issueNumber1
Igen
0–2147483647
Nem egybájtos numerikus karakterek
-
N/A
cardId2
Igen
0–128 alfanumerikus karakter és szimbólum kombinációja
Vezérlőkarakterek
-
Nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket.
Nem ütközhet más felhasználóval vagy a „cardId1” értékkel. Ha más felhasználóval vagy a „cardId1” értékkel ütközik, az érték üresen marad.
issueNumber2
Igen
0–2147483647
Nem egybájtos numerikus karakterek
-
N/A
accountExpires
Igen
Lásd: „Megjegyzések”.
Lásd: „Megjegyzések”.
ÉÉÉÉHHNN formátum. Importálás után a rendszer automatikusan hozzáadja a „235959” elemet mind időt.
accountDisabled
Igen
1 vagy 0
Minden karakter az „1” (letiltás) vagy a „0” (engedélyezés) kivételével
N/A
csoport
Igen
0–64 karakter.
Legfeljebb 10 elemet adhat meg.
Vezérlőkarakterek, egybájtos szóközök és speciális szimbólumok.
Itt a felhasználói csoportok kezelésében bejegyzett „Csoportnév” szerepel. Ha a felhasználó több csoportnak is a tagja, akkor a csoportneveket „|” karakterrel kell elválasztani egymástól.
createDate
Igen
Lásd: „Megjegyzések”.
Lásd: „Megjegyzések”.
-
(N/A)
Exportáláskor „TÉÉÉÉHHNNóóppmmeee” formátumban jelenik meg. (A „T” a szöveg sérülésének megakadályozása érdekében kerül hozzáadásra.)
Importáláskor az alábbi formátumok valamelyikében adja meg az információkat.
ÉÉÉÉHHNNóóppmmeee
TÉÉÉÉHHNNóóppmmeee
ÉÉÉÉHHNN
TÉÉÉÉHHNN
Ha kihagyja ezt az elemet, akkor a rendszer az importálás dátumát és időpontját használja fel az új felhasználók bejegyzésének dátumaként és időpontjaként. Meglévő felhasználók esetében megmarad az eredeti bejegyzési dátum és idő.
lastLoginDate
Igen
Lásd: „Megjegyzések”.
Lásd: „Megjegyzések”.
-
(N/A)
A felhasználó utolsó bejelentkezésének dátumát és időpontját tárolja a rendszer.
Exportáláskor „TÉÉÉÉHHNNóóppmmeee” formátumban jelenik meg. (A „T” a szöveg sérülésének megakadályozása érdekében kerül hozzáadásra.)
Importáláskor az alábbi formátumok valamelyikében adja meg az információkat.
ÉÉÉÉHHNNóóppmmeee
TÉÉÉÉHHNNóóppmmeee
ÉÉÉÉHHNN
TÉÉÉÉHHNN
Annak megállapítására szolgál, hogy egy felhasználó bejelentkezett-e, illetve hogy végre legyen-e hajtva az automatikus felhasználótörlés.
Ha kihagyja ezt az elemet, akkor a felhasználó utolsó bejelentkezésének dátuma és időpontja új felhasználók esetében üresen marad. Meglévő felhasználók esetében megmarad a felhasználó utolsó bejelentkezésének dátuma és időpontja.
dc
Nem
0–32 karakter
Vezérlőkarakterek
-
(N/A)
Nem megváltoztatható. A rendszer automatikusan rendeli hozzá az alábbi felhasználók esetében.
A kiszolgálóhitelesítést követően bejegyzett felhasználók

uuid
Nem
-
-
-
Nem megváltoztatható. Automatikusan kerül hozzárendelésre a felhasználók bejegyzése során.
sdl_digest
Nem
-
-
-
Nem megváltoztatható. A rendszer automatikusan állítja elő jelszó bejegyzésekor/megváltoztatásakor.
uac_advbox_digest1
Nem
-
-
-
Nem megváltoztatható. A rendszer automatikusan állítja elő jelszó bejegyzésekor/megváltoztatásakor.
uac_advbox_digest2
Nem
-
-
-
Nem megváltoztatható. A rendszer automatikusan állítja elő jelszó bejegyzésekor/megváltoztatásakor.
pin_digest
Nem
-
-
-
Nem megváltoztatható. A rendszer automatikusan állítja elő PIN-kód bejegyzésekor/megváltoztatásakor.
server_user_gp_key
Nem
-
-
-
Nem megváltoztatható. Ez az a csoport, amelyhez a kiszolgálóhitelesítés elvégzése után bejegyzett felhasználó tartozik.
server_user_gp_value
Nem
-
-
-
Nem megváltoztatható. Ez az a csoport, amelyhez a kiszolgálóhitelesítés elvégzése után bejegyzett felhasználó tartozik.
non_expire_password
Igen
1 vagy 0
Minden karakter az „1” (engedélyezés) vagy a „0” (letiltás) kivételével
Ha ez az elem nincs megadva, a „0” (letiltva) érték látható.
next_password_change_required
Igen
1 vagy 0
Minden karakter az „1” (engedélyezés) vagy a „0” (letiltás) kivételével
Ha ez az elem nincs megadva, a „0” (letiltva) érték látható.
CharSet
-
-
-
-
UTF8 esetében az oszlopsorba a „CharSet:UTF8” érték kerül.
Az oszlopsor a fájl elején lévő sor.
Az elemnevek nem jelenhetnek meg sorozatban.
A CSV-fájlok az UTF-8, SJIS, BIG5, GB2312 és koreai kódolásokat támogatják.
Az exportált CSV-fájlokban a szöveges karakterláncok elején és végén „[” és „]” található, ha az alábbi feltételek bármelyike érvényes. Ha CSV-fájlok szerkesztésekor olyan új szöveges karakterláncot ad hozzá, amely megfelel az alábbi feltételeknek, az ilyen szöveges karakterláncok elejére és végére írjon „[” és „]” karaktert.
„0”-val kezdődő számok
12 számjegynél többől álló számok
„[” és „]” karakterek közötti szöveges karakterláncok
9CYU-0CA