Felhasználói adatok importálása/exportálása

A készülékben tárolt felhasználói információkat számítógépre mentheti (exportálás), más készülékről pedig betölthet felhasználói információkat arra a készülékre, amelyet használ (importálás). Ez akkor hasznos, ha egyszerre több felhasználót is be akar jegyezni.
A CSV-fájlok importálási célú szerkesztésével kapcsolatos információkat lásd: CSV-fájlban lévő felhasználói információk hozzáadása és szerkesztése.
Ha egy importálandó CSV-fájlban bizonyos adatok kettőzötten szerepelnek, akkor a rendszer az elsőként beolvasott adatverziót részesíti előnyben, és ezt jegyzi be.
A bejegyzett/szerkesztett felhasználói adatokat javasolt exportálni biztonsági mentésként.

Felhasználói adatok exportálása

1
Indítsa el a Távvezérlést. A Távvezérlés indítása
2
A portáloldalon kattintson a [Beállítás/Bejegyzés] lehetőségre. A Távvezérlés, RUI képernyője
3
Kattintson a [Felhasználókezelés]  [Hitelesítés-kezelés] gombra.
4
Kattintson az [Export] lehetőségre.
5
Válassza ki a fájlformátumot, és kattintson a [Exportálás indítása] lehetőségre.
A készülék exportálja a Felhasználói hitelesítéssel használható fájlformátumban létrehozott felhasználói információkat. A fájlkiterjesztés „csv”.
6
A képernyőn látható utasításokat követve adja meg a fájl tárolásának helyét.
A készülék tárolja a csv-fájlt.

Felhasználói adatok automatikus importálása

A felhasználói adatokat automatikusan frissítheti, ha rendszeresen importálja a megadott helyen tárolt importfájlokat.
1
Indítsa el a Távvezérlést. A Távvezérlés indítása
2
A portáloldalon kattintson a [Beállítás/Bejegyzés] lehetőségre. A Távvezérlés, RUI képernyője
3
Kattintson a [Felhasználókezelés] [Hitelesítés-kezelés] gombra.
4
Kattintson a [Import] [Automatikus importálás beállításai...] gombra.
5
Jelölje be a [Automatikus importálás használata] lehetőséghez tartozó jelölőnégyzetet, és adja meg a szükséges beállításokat.
[Automatikus importálás a beállítások frissítésével egy időben]
Az importálás megkezdéséhez kattintson az [Frissítés] gombra.
[Állomásnév:]
Írja be az elérni kíván kiszolgáló állomásnevét, valamint a hitelesítést igénylő elérési utat.
Példa:
\\Állomásnév
\\IP-cím\Megosztott mappa neve
[Fájl elérési útvonala:]
Írja be az importálandó fájl elérési útját.
[Felhasználónév:]/[Jelszó:]
Írja be az importálandó fájlt tároló számítógépre való bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet és jelszót.
[Fájlfrissítés megerősítésének időköze:]
Azt az időközt adhatja meg percben, amelynek elteltével a készülék ellenőrzi, hogy van-e importálandó fájl.
Ha a műveletet a megadott időben nem lehet elvégezni, mert a készülék KI van kapcsolva, vagy teljes mértékben Nyugalmi állapotban van, akkor a művelet végrehajtására és az információk visszaadására a készülék újraindulásakor kerül sor.
[Importálási mód:]
Azt választhatja ki, hogy csak a frissített vagy hozzáadott felhasználói adatokat importálja-e, vagy az összes felhasználói adatot.
Ha a [Teljes importálás végrehajtása] lehetőséget választja, és már be van jegyezve egy azonos felhasználónévvel rendelkező felhasználó, akkor a felhasználói információkat a készülék felülírja.
Ha olyan felhasználó információit importálja, aki a Tárhelyhez SMB használatával fér hozzá, a megfelelő értéket a „password” oszlopban adja meg. Ha az adatokat exportálja a készülékről, majd a fenti művelet elvégzése nélkül importálja a másik készülékre, akkor a hitelesítés sikertelen lehet. (Az érték exportáláskor „********”.)
Teljes importálás végrehajtásakor az importált fájlban nem szereplő felhasználók törlődnek a készülékről. Az alapértelmezetten bejegyzett „-----” és „Administrator” felhasználók azonban akkor is megmaradnak, ha nem szerepelnek az importált fájlokban.
Az egyedüli támogatott fájlformátum a „User Authentication Format”. Az „uid” oszlop is kötelező.
Vegye figyelembe, hogy ha a használt kiszolgáló nem támogatja az SMB 3.0/3.1 titkosítású kommunikációt, akkor a felhasználói adatok a lekérés során titkosítatlanul közlekednek a kommunikációs útvonalakon.
6
Kattintson a [Kapcsolat tesztelése] lehetőségre, ellenőrizze, hogy tud-e csatlakozni, majd kattintson az [Frissítés] lehetőségre.

Felhasználói adatok kézi importálása

Az importálandó adatokat kézzel is megadhatja, és így is frissítheti a felhasználói információkat.
1
Indítsa el a Távvezérlést. A Távvezérlés indítása
2
A portáloldalon kattintson a [Beállítás/Bejegyzés] lehetőségre. A Távvezérlés, RUI képernyője
3
Kattintson a [Felhasználókezelés] [Hitelesítés-kezelés] gombra.
4
Kattintson a [Import] [Kézi importálás beállításai...] gombra.
5
Adja meg a szükséges beállításokat.
[Fájl elérési útvonala:]
Adja meg az importálandó fájl elérési útját.
[Fájlformátum:]
Válassza ki az importálandó fájlformátumot.
<Simple Device Login Format>:
Olyan felhasználói információkat lehet vele importálni, amelyeket Canon készülékről exportáltak az SSO-H Helyi eszköz hitelesítésével. A fájlkiterjesztés „ldif”.
<User Access Control for Advanced Space Format>:
Olyan felhasználói információkat lehet vele importálni, amelyeket Canon készülékről exportáltak a felhasználói hozzáférések Tárhely vezérlésével. A fájlkiterjesztés „csv”.
<User Authentication Format>:
Olyan felhasználói információkat lehet vele importálni, amelyeket a Felhasználói hitelesítéssel használható fájlformátumban hoztak létre. A fájlkiterjesztés „csv”.
[Importálási mód:]
Azt választhatja ki, hogy csak a frissített vagy hozzáadott felhasználói adatokat importálja-e, vagy az összes felhasználói adatot.
Ha a [Teljes importálás végrehajtása] lehetőséget választja, és már be van jegyezve egy azonos felhasználónévvel rendelkező felhasználó, akkor a felhasználói információkat a készülék felülírja.
Ha olyan felhasználó információit importálja, aki a Tárhelyhez SMB használatával fér hozzá, a megfelelő értéket a „password” oszlopban adja meg. Ha az adatokat exportálja a készülékről, majd a fenti művelet elvégzése nélkül importálja a másik készülékre, akkor a hitelesítés sikertelen lehet. (Az érték exportáláskor „********”.)
Teljes importálás végrehajtásakor az importált fájlban nem szereplő felhasználók törlődnek a készülékről. Az alapértelmezetten bejegyzett „-----” és „Administrator” felhasználók azonban akkor is megmaradnak, ha nem szerepelnek az importált fájlokban.
[Alkalmazás időzítése:]
Válassza az [Alkalmazás azonnal] vagy a [Adja meg a dátumot és az időpontot] lehetőséget. Ha a [Adja meg a dátumot és az időpontot] lehetőséget választja, írja be a kívánt dátumot és időt, vagy csak az időt.
Ha a felhasználói információkat a megadott időben nem lehet visszaadni, mert a készülék KI van kapcsolva, vagy teljes mértékben Nyugalmi állapotban van, akkor az információk visszaadására a készülék újraindulásakor kerül sor.
6
Kattintson a [Importálás indítása] lehetőségre
Ha a Részlegazonosító (dept_id) és a PIN-kód (dept_pin) ki van írva az importált CSV-fájlban, akkor az importálás befejezése után megjelenik a [Nem bejegyzett részlegazonosító ellenőrzése]. Végezze el a Részlegazonosító bejegyzését.
9CYU-0C9