Felhasználók kezelése

Ha a készülék felhasználóinak kezelésére felhasználói hitelesítést biztosító alkalmazást (bejelentkezési szolgáltatást) használ, ezzel növelheti a biztonsági szintet és a hatékonyságot (Bejelentkezési szolgáltatás). Javasolt, hogy a rendszergazda a működési környezettel és a megkövetelt biztonsági intézkedésekkel összhangban végezze a felhasználók kezelését. Felhasználókezelési funkciók

Bejelentkezési szolgáltatás

A készülék felhasználóinak kezelésére szolgáló elsődleges módszer a „Felhasználói hitelesítés” elnevezésű felhasználói hitelesítési alkalmazás (bejelentkezési szolgáltatás). A Felhasználói hitelesítés bejelentkezési szolgáltatással az egyes felhasználókhoz bejegyzett felhasználónév és jelszó alapján lehet elvégezni a felhasználók személyes hitelesítését. A felhasználói adatok ellenőrzése történhet a készüléken belüli adatbázisban vagy külső hitelesítési kiszolgálón. Mivel pontosan meghatározhatja, hogy mely funkciók álljanak rendelkezésre az egyes felhasználók számára, bizonyos funkciók hozzáférésének korlátozásával személyre szabhatja a készüléken végzett műveleteket, és növelheti a biztonságot. A hitelesítéshez használt eszköztől függően a csoportok kezelésére a Részlegazonosító-kezelést is használhatja.
Ha nem használja a személyre szabás funkciót, állítsa a <Személyes beállítások engedélyezése> (<Személyes beállítások engedélyezése>) lehetőséget <Ki> értékre.

Felhasználókezelési funkciók

A felhasználókezelés az alábbiakban bemutatott előnyöket biztosíthatja. A fontos adatok védelme és a költségek csökkentése érdekében korlátozhatja a készülékhez való hozzáférést, és meghatározhatja a felhasználók számára rendelkezésre álló műveletek körét.
A készülék harmadik felek általi jogosulatlan használatának megakadályozása
Mivel a készüléket csak jóváhagyással rendelkező felhasználók működtethetik, nem szivároghat ki információ azáltal, hogy a készüléket harmadik felek jogosulatlanul használják – még akkor sem, ha a készülék külső felek számára is nyitott, forgalmas helyen üzemel.
A jogosultsági szintek beállítása
Személyes hitelesítéskezelés esetében az egyes felhasználók szerepkörének (jogosultsági szintjének) megadásával határozhatja meg a rendelkezésre álló műveletek körét. A Rendszergazda szerepkör számára engedélyezheti például a teljes hozzáférési jogosultságot, a NetworkAdmin szerepkör számára a hálózatokkal kapcsolatos beállítások megadását, illetve a DeviceAdmin szerepkör számára az eszközinformációs beállítások, valamint az egyes konkrét funkciók használatakor megkövetelt kulcsokhoz és tanúsítványokhoz tartozó beállítások megadását. A rendszergazdákhoz különféle jogosultsági szinteket kiválasztva és hozzárendelve hatékonyabbá teheti a csapatmunkát a készülék kezelésével kapcsolatos feladatok széles körének elvégzésében.
Felhasználói korlátozások beállítása
A személyes hitelesítéskezelés lehetővé teszi, hogy egy rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező felhasználó kezelni tudja a felhasználók számára rendelkezésre álló műveletek körét. Az egyes felhasználóknál be lehet állítani bizonyos funkciók korlátozását, így pontosabban szabályozható a felhasználók kezelése.
Felhasználói csoportok kezelése
A felhasználókat a Részlegazonosító alapján csoportokhoz lehet rendelni (Részlegazonosító-kezelés), így lehetővé válik az egyes Részlegazonosítókkal kinyomtatott vagy beolvasott oldalak összesített számának ellenőrzése. Az egyes Részlegazonosítókhoz akár konkrét korlátokat is beállíthat, megadhatja például, hogy legfeljebb 500 oldalt lehessen nyomtatni, vagy legfeljebb 200 oldalt lehessen másolni. Ez a funkció segítséget nyújthat a kapcsolódó költségek határozottabb tudatosításában, továbbá ötleteket adhat a tevékenység hatékonyságának növelésére.
Az egyes felhasználókhoz tartozó beállítások optimalizálása
Az egyes felhasználókhoz tartozó beállításokat el lehet menteni, és bejelentkezéskor alkalmazni lehet őket. A felhasználók létrehozhatnak Személyes gombokat, a hálózaton pedig megadhatnak egy Személyes mappát. A készüléket úgy is be lehet állítani, hogy az első beírás után megjegyezze a jelszavakat, így a felhasználók a következő alkalommal a jelszó beírása nélkül is bejelentkezhetnek.
Felhasználói fiókok társítása kulcsláncokhoz a zökkenőmentes működés érdekében
Amikor a rendszer a bejelentkezéskor használt hitelesítési információktól eltérő hitelesítési információkat követel meg, akkor a hitelesítési információkat elég egyszer beírni, és ha a hitelesítés sikerült, akkor az újbóli beírásuk már nem szükséges. Az ilyen hitelesítési információkat kulcsláncnak hívjuk. Mivel a kulcsláncok a felhasználói fiókokhoz vannak társítva, a hitelesítési információkat nem kell újból beírni, még akkor sem, ha a készüléket kikapcsolják.
Felhasználói fiókok társítása Részlegazonosítókhoz a másolatok és nyomatok számának korlátozása céljából
A Felhasználói hitelesítés felhasználói fiókjait Részlegazonosítókhoz lehet társítani. A Részlegazonosítókhoz előzetesen másolási és nyomtatási korlátozásokat megadva korlátozhatja a másolatok vagy nyomatok számát az egyes részlegekre vonatkozóan, amelyekhez az adott felhasználó tartozik. A felhasználói fiókok Részlegazonosítókhoz társításával kapcsolatos információkat lásd: Felhasználói információk bejegyzése a helyi eszközön. A részlegekre vonatkozó korlátozások megadásával kapcsolatos információkat lásd: A Részlegazonosító-kezelés beállításainak megadása.
9CYU-0C6