Nyomtatás megadott időpontban (Ütemezett nyomtatás)

Beállíthat egy időpontot a nyomtatás megkezdéséhez, ami például nagy mennyiségű dokumentum éjszakai nyomtatásához hasznos.
Az ütemezett nyomtatási funkció használatához az <Kényszerített tartás> beállítást előzetesen <Ki> értékre kell állítani.
Az ütemezett nyomtatási funkció használatához az <ACCESS MANAGEMENT SYSTEM használata> beállítást előzetesen <Ki> értékre kell állítani.
Az <ACCESS MANAGEMENT SYSTEM használata> beállítás <Be> értékre állításakor az ütemezett nyomtatási feladatok törlődnek.

Ütemezett nyomtatású dokumentumok küldése számítógépről

1
Nyissa meg a dokumentumot, majd jelenítse meg a nyomtatási képernyőt.
A nyomtatási képernyő megjelenítésére vonatkozó tudnivalókat az alkalmazás súgójában találja.
2
Válassza ki a készüléket, majd kattintson a [Részletek] vagy [Tulajdonságok] gombra.
3
Válassza az [Ütemezett nyomtatás] lehetőséget a [Kimeneti mód] részben, és kattintson az [Igen] elemre.
4
Adja meg a [Nyomtatás kezdő időpontja] értékét, és kattintson az [OK] gombra.
5
Adja meg a nyomtatási beállításokat szükség szerint, majd kattintson az [OK] gombra.
6
Kattintson az [Nyomtatás] vagy a [OK] lehetőségre.
Megtörténik a dokumentum készülékre küldése.
Az ütemezett nyomtatási feladatok végrehajtása a készüléken beállított időnek megfelelően történik. Előzőleg győződjön meg arról, hogy a készüléken beállított idő egyezik a számítógép idejével.
Ha egy nyomtatási feladat több mint 24 órával előre van ütemezve, akkor a készülék törli a feladatot.
A nyomtatóillesztő program képernyőjén 0:00 és 23:59 közötti kezdési idő jelenik meg, de az idő feldolgozása év, hónap, nap, óra, perc és (fixen 0) másodperc formátumban történik.

Az ütemezett nyomtatási feladatok megtekintése

1
Nyomja meg az <Nyomtatás> gombot. <Főmenü> képernyő
2
Nyomja meg az <Ütemezett nyomt.> gombot, majd tekintse meg nyomtatásra váró feladatokat.
Az ütemezett nyomtatás dátuma és időpontja az <Ütemezett> képernyőn tekinthető meg.
Nyomtatási feladat törléséhez válassza ki a dokumentumot, majd nyomja meg a <Feladat törlése> gombot.
Az ütemezett nyomtatási feladatok a végrehajtást követően törlődnek. Nem jelennek meg a <Nyom.ott munkák> listában.
9CYU-08K