<Nyomtatás>

Itt adhatja meg a nyomtatási funkcióra vonatkozó beállításokat.
A „Minden funkció importálása” oszlopban található elemekkel („A”, „B”, „C” és „Nem”) kapcsolatos információkat lásd: Minden funkció importálása.
Csillaggal (*) jelölt emelek

<Kényszerített tartás>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Nyomtatás>
A kényszerítetten tartott nyomtatáshoz tartozó beállításokat adhatja meg. A kényszerítetten tartott nyomtatás beállításainak megadása
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Kényszerített tartás>
<Be>, <Ki>
Ha az <Be> lehetőség van kiválasztva:
<Érvénysít/érvé.telenít>, <Bejegyzés>, <Részletek/Szerkesztés>, <Töröl>
Igen
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Feladat tárolási időtartama>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Nyomtatás>
A munkák tárolásának időtartamát adhatja meg.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Feladat tárolási időtartama>
10, 20, 30 perc, 1, 2, 3, 6, 12 óra, 1, 2, 3, 30*, 365* nap
Igen
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Feladat törlése nyomtatás után>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Nyomtatás>
Azt adhatja meg, hogy a munkák nyomtatás után törlődjenek-e.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Feladat törlése nyomtatás után>
<Be>, <Ki>
Igen
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Csak titkosított nyomtatás engedélyezése>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Nyomtatás>
A készüléket beállíthatja úgy, hogy számítógépekről csak titkosított védett nyomtatási munkákat fogadjon.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Csak titkosított nyomtatás engedélyezése>
<Be>, <Ki>
Igen
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Tartomány is felhasználó felismerési feltétel>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Nyomtatás>
Azt adhatja meg, hogy a bejelentkezett felhasználók nyomtatási munkáit a készülék „felhasználónév + tartománynév” vagy csak „felhasználónév” megjelöléssel azonosítsa-e. Az adott környezettől függően, ha a készülék nem tudja megfelelően a Munkáim elemeként azonosítani a nyomtatási munkákat, akkor a bejelentkezett felhasználó munkáiként való helyes azonosítást a <Ki> lehetőség kiválasztásával és a „tartománynév” rész kihagyásával lehet elérni.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Tartomány is felhasználó felismerési feltétel>
<Be>, <Ki>
Igen
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Más felhasználó feladatainak megjelenítése>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Nyomtatás>
Azt adhatja meg, hogy a készülék megjelenítse-e a jogosult felhasználótól eltérő felhasználóktól származó munkákat.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Más felhasználó feladatainak megjelenítése>
<Be>, <Ki>
Igen
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Más felhasználó munkái törlésének korlátozása>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Nyomtatás>
Azt adhatja meg, hogy a jogosult felhasználótól eltérő felhasználók munkái törölhetők legyenek-e, amikor a jogosult felhasználótól eltérő felhasználók munkái meg vannak jelenítve.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Más felhasználó munkái törlésének korlátozása>
<Be>, <Ki>
Igen
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<Felhasználónévben kis- és nagybetű különbözik>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Nyomtatás>
Azt adhatja meg, hogy a készülék megkülönböztesse-e a nagybetűs és kisbetűs karaktereket a felhasználónevekben.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Felhasználónévben kis- és nagybetű különbözik>
<Be>, <Ki>
Igen
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ez a beállítás a felhasználónevek egészére érvényes, beleértve a tartományneveket is.
Ezt célszerű együtt beállítani a <Felhasználókezelés> lehetőséggel a <Hitelesítés-kezelés> <Felhasználónévben kis- és nagybetű különbözik> <Felügyeleti beállítások> részben.

<Munkalista megjelenítés beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Nyomtatás>
A munkalistában szerepeltetni kívánt feladattípusokat és az alapértelmezetten kiválasztandó feladattípust adhatja meg.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Munkalista megjelenítés beállítás>
<Személyes>: <Be>, <Ki>
<Megosztott>: <Be>, <Ki>
<Csoport>: <Be>, <Ki>
Ha kettő vagy több személyes/megosztott/csoport beállítása <Be>:
<Személyes>, <Megosztott>, <Csoport>
Igen
Igen
Nem
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
A <Be> beállítást nem lehet csak a <Csoport> lehetőséghez megadni a <Munkalista megjelenítés beállítás> részben. Vagy a <Személyes>, vagy a <Megosztott> lehetőséget szintén <Be> értékűre kell állítani.

<Figyelmeztetés tartott munkákra beállítás>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Nyomtatás>
A Feladattartási riasztások küldéséhez használandó módszert adhatja meg.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Figyelmeztetés tartott munkákra beállítás>
<Figyelmeztetés a munkalista képernyőre>: <Be>, <Ki>
<Figyelmeztetés megjelenítése a nyomtatás kezdésekor>: <Be>, <Ki>
Ha az <Be> lehetőség van kiválasztva:
<Ha legalább az adott számú oldalt tartalmazó munka van bennfoglalva>: Be, Ki (1 – 100 – 9999)
<Ha 1-oldalas nyomtatási munkák vannak bennfoglalva>: Be, Ki
<Ha színes nyomtatási munkák vannak bennfoglalva>: Be, Ki
Igen
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk

<PIN beállítások védett nyomtatásokhoz>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Nyomtatás>
Azt állíthatja be, hogy szükséges legyen-e PIN-kód megadása a képek nyomtatásakor, megjelenítésekor, illetve a Védett nyomtatás funkcióval végzett törléskor.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<PIN beállítások védett nyomtatásokhoz>
<Nyomtatáshoz/Felhasználó feladatainak megjelenítéséhez PIN szükséges>: <Be>, <Ki>
<PIN szükséges feladat törléséhez>: <Be>, <Ki>
Igen
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Titkosított védett nyomtatás funkció esetén megadhatja, hogy szükség legyen-e PIN-kód megadására törléshez. Emellett a <Nyomtatáshoz/Felhasználó feladatainak megjelenítéséhez PIN szükséges> lehetőségnél megadott értékektől függetlenül dokumentum nyomtatásához/előnézet megjelenítéséhez is meg kell adni a PIN-kódot.

<Autom. nyomtatási funkció engedély. bejelentkezéskor>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Nyomtatás>
Azt állíthatja be, hogy engedélyezett legyen-e a kényszerítetten tartott nyomtatási munkák automatikus nyomtatása, amikor mindegyik felhasználó bejelentkezik.
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Autom. nyomtatási funkció engedély. bejelentkezéskor>
<Be>, <Ki>
Igen
Igen
Igen
C
Beállításokra/bejegyzésre vonatkozó alapvető információk
Ez a beállítás az alábbi beállítások bármelyikének megadása esetén le van tiltva.
Az <Felhasználói hitelesítés használata> lehetőség beállítása <Ki>
Az <Személyes beállítások engedélyezése> lehetőség beállítása <Ki>
Az <ACCESS MANAGEMENT SYSTEM használata> lehetőség beállítása <Be>
Az <Csak titkosított nyomtatás engedélyezése> lehetőség beállítása <Be>
A <Személyes> beállítása a <Munkalista megjelenítés beállítás> elemhez <Ki>
A <Figyelmeztetés megjelenítése a nyomtatás kezdésekor> beállítása a <Figyelmeztetés tartott munkákra beállítás> elemhez <Be>
Ha a beállítást <Ki> értékről <Be> értékre állítja, a készülék a <Felhasználó munkái aut. nyomtatása bejelentkezéskor> beállítást automatikusan <Be> értékre módosítja minden felhasználónál. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók saját nyomtatási feladatait a készülék a bejelentkezést követően automatikusan kinyomtatja, anélkül, hogy a felhasználóknak bármilyen beállítást módosítaniuk kellene.

<Felhasználó munkái aut. nyomtatása bejelentkezéskor>

 (Beáll./Bejegyzés)  <Funkció beállítás>  <Nyomtatás>
Azt állíthatja be, hogy bejelentkezés után a készülék automatikusan kinyomtassa-e a kényszerítetten tartott nyomtatási munkákat. Kényszerített tartású nyomtatási feladatok bejelentkezést követő automatikus kinyomtatása
Elem
Beállítás leírása
DeviceAdmin
NetworkAdmin
A Távoli felhasználói felületből állítható be
Minden funkció importálása
Cikk neve a Távoli felhasználói felülettel végzett exportáláskor
<Felhasználó munkái aut. nyomtatása bejelentkezéskor>
<Be>, <Ki>
Igen
Igen
Nem
Nem
-
Ez a beállítás az alábbi beállítások bármelyikének megadása esetén le van tiltva.
Az <Felhasználói hitelesítés használata> lehetőség beállítása <Ki>
Az <Autom. nyomtatási funkció engedély. bejelentkezéskor> lehetőség beállítása <Ki>
Az <Személyes beállítások engedélyezése> lehetőség beállítása <Ki>
Az <ACCESS MANAGEMENT SYSTEM használata> lehetőség beállítása <Be>
Az <Csak titkosított nyomtatás engedélyezése> lehetőség beállítása <Be>
A <Személyes> beállítása a <Munkalista megjelenítés beállítás> elemhez <Ki>
A <Figyelmeztetés megjelenítése a nyomtatás kezdésekor> beállítása a <Figyelmeztetés tartott munkákra beállítás> elemhez <Be>
Amikor az <Autom. nyomtatási funkció engedély. bejelentkezéskor> beállítást <Ki> értékről <Be> értékre módosítja, ez a beállítást is automatikusan <Be> értékűre vált.
9CYU-0KY