Viena skāriena pogu reģistrēto adresātu rediģēšana

Pēc adresātu reģistrēšanas varat mainīt vai dzēst to iestatījumus.
1
Nospiediet <Adr./pārs. iestatījumi>. Ekrāns <Sākums>
2
Nospiediet <Reģistrēt viena skāriena opciju>.
3
Izvēlieties viena pieskāriena pogu, kuru vēlaties rediģēt vai dzēst.
Ja vēlaties rediģēt viena pieskāriena pogas iestatījumus, nospiediet <Reģistrēt/rediģēt>. Detalizētu informāciju par to, kā rediģēt iestatījumus, skatiet sadaļas Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā 7. darbībā. Kad esat pabeidzis rediģēšanu, nospiediet <OK>.
Ja vēlaties dzēst viena pieskāriena pogu, izvēlieties viena pieskāriena pogu un nospiediet <Dzēst>  <Jā>.
4
Nospiediet <Aizvērt>.
9E0K-05S