Adresāta reģistrēšana viena pieskāriena pogā

Bieži izmantotu adresātu ir ērti reģistrēt viena pieskāriena pogā. Tas jums ļauj ātri norādīt adresātu, vienkārši piespiežot pogu. Papildus faksa numura vai e-pasta adreses reģistrēšanai viena pieskāriena pogā, varat reģistrēt arī failu servera mapes atrašanās vietu (IP adresi un ceļu), kas ir jāizmanto skenēto datu glabāšanai.
1
Nospiediet <Adr./pārs. iestatījumi>. Ekrāns <Sākums>
2
Nospiediet <Reģistrēt viena skāriena opciju>.
3
Izvēlieties viena pieskāriena numuru, kurā reģistrēt adresātu, un nospiediet <Reģistrēt/rediģēt>.
Katrai viena pieskāriena pogai tiek piešķirts trīsciparu numurs (001–200). Viena pieskāriena pogu varat arī norādīt, nospiežot  un ar cipartaustiņiem ievadot trīsciparu numuru.
4
Izvēlieties reģistrējamā adresāta veidu.
Izvēlieties <Fakss>, <E-pasts>, <I-fakss> vai <Fails> kā reģistrējamā adresāta veidu. Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā
5
Nospiediet <Nosaukums>  ievadiet adresāta nosaukumu un nospiediet <OK>.
6
Nospiediet <Viena skār. nosaukums> , ievadiet parādāmo viena pieskāriena pogu un nospiediet <OK>  <Tālāk>.
7
Konfigurējiet iestatījumus atkarībā no 4. darbībā izvēlētā adresāta veida.
Papildinformāciju par iestatījumiem skatiet sadaļā Adresātu reģistrēšana adrešu grāmatā.
8
Nospiediet <OK>  <Aizvērt>.
Viena pieskāriena pogās reģistrētos adresātus var apvienot grupā un reģistrēt kā vienu adresātu. Papildinformāciju skatiet sadaļā Grupas reģistrēšana viena pieskāriena pogā.
Lai mainītu vai dzēstu informāciju par viena pieskāriena pogās reģistrētajiem adresātiem, skatiet sadaļu Viena skāriena pogu reģistrēto adresātu rediģēšana.
Adresāti, kas ir saglabāti viena pieskāriena pogās, tiek parādīti arī lokālajā adrešu grāmatā.
Ja iekārtā jau ir reģistrēts LDAP serveris (LDAP servera reģistrēšana), varat meklēt adresātus un reģistrēt tos viena pieskāriena pogās. Nospiediet <Adr./pārs. iestatījumi>  <Reģistrēt viena skāriena opciju> , izvēlieties viena pieskāriena pogu, kuru vēlaties reģistrēt,  Nospiediet <Reģistrēt/rediģēt>  <LDAP serveris> un meklējiet adresātus, izmantojot <Meklēt pēc nosacījum.>. Pēc adresāta iestatījumu apstiprināšanas nospiediet <Viena skār. nosaukums> , ievadiet parādāmo viena pieskāriena nosaukumu  un nospiediet <OK>.
Ja lietotājvārds un parole ir pareiza, bet meklēšanas rezultāti ir tukši, pārbaudiet laika iestatījumus gan LDAP serverim, gan iekārtai. Ja LDAP servera un iekārtas laika iestatījumi atšķiras par piecām minūtēm vai vairāk, meklēšanu nevar veikt.
Atšķirībā no adrešu grāmatas, jūs vienlaikus nevarat izvēlēties vairāk nekā vienu reģistrējamu adresātu.
Informācija, ko var iegūt, izmantojot LDAP serveri, sastāv tikai no nosaukumiem un faksa numuriem/adresēm. Nepieciešamības gadījumā reģistrējiet citu informāciju, izmantojot opciju <Dati/rediģēt>.
Adreses reģistrēšana no sūtīšanas vēstures
Viena pieskāriena pogā varat reģistrēt adresātu no nosūtīto uzdevumu žurnāliem ekrānā <Stat.pārraudz.>. Tas ļauj manuāli neievadīt faksa numuru un citu adresāta informāciju un palīdz novērst nepareizi veiktu nosūtīšanu nepareizi reģistrētas adresāta informācijas dēļ. Kad norādāt adresi nosūtīto uzdevumu žurnālos un nospiežat <Reģistrēt adresātu>  <Viena skāriena>, tiek parādīts ekrāns, kas ir paredzēts dažādu adresāta informācijas vienumu reģistrēšanai viena pieskāriena pogā.
Nosūtīto un saņemto dokumentu statusa un žurnāla skatīšana
Skenēto dokumentu statusa un žurnāla pārbaude
9E0K-05L