Hronoloģiskajā pārskatā parādītie vienumi

Hronoloģiskajā pārskatā parādītie vienumi atšķiras atkarībā no funkcijas. Tālāk ir aprakstīti katras funkcijas vienumi.

Kopēt

 Tālummaiņas mērogs

 Papīra avots

 Krāsu režīms

Fakss

 Adresāts

Skenēt un sūtīt

 Pirmais adresāts

 Pirmā adresāta veids

Skenēt un saglabāt (Tīkls)

 Mapes nosaukums

 Pastkastes ikona

Piekļuve saglab.failiem (Tīkls)

 Faila nosaukums

 Pastkastes veids

Kad ir atlasīti vairāki faili, tiek parādīts pirmā atlasītā faila nosaukums.

Drukāt

 Drukāšanu gaidošo uzdevumu skaits

9E0K-04R