Ekrāna <Sākums> pielāgošana

Šajā sadaļā ir aprakstīts, kurus parādītos vienumus var pielāgot un pārvaldīt, ja ikona tiek nospiesta ekrānā <Sākums>.
Atkarībā no iestatījuma <Atļaut sākuma ekrāna pielāgošanu kopējai lietošanai> un pieteiktā lietotāja tiesībām var tikt parādīts ekrāns opcijas <Pielāgot pers. lietošanai> vai <Pielāgot kopējai lietošanai> atlasei, ja tiek izvēlēta opcija <Pārvietot pogas>, <Rediģēt pogas>, <Sākuma ekrāna izkārtojuma iestatījumi> vai <Ekrāntapetes iestatījumi>.
<Pielāgot pers. lietošanai>: Atlasiet šo, lai pielāgotu sākuma ekrānu lietotājam, kas pašreiz pieteicies. Opcijas <Pielāgot pers. lietošanai> noklusējuma iestatījumi tiek saskaņoti ar opcijas <Pielāgot kopējai lietošanai> iestatījumiem.
<Pielāgot kopējai lietošanai>: Atlasiet šo, lai pielāgotu sākuma ekrānu lietotājiem bez personalizēta ekrāna, piem., lietotājiem, kas nav pieteikušies, viesiem utt. Opcijas <Pielāgot kopējai lietošanai> iestatījumi tiek piemēroti, līdz autentificētais lietotājs konfigurē <Pielāgot pers. lietošanai>.
Ja opcijas <Pielāgot kopējai lietošanai> iestatījumi tiek mainīti, šīs izmaiņas tiek atspoguļotas arī opcijā <Pielāgot pers. lietošanai>, līdz autentificētais lietotājs konfigurē opciju <Pielāgot pers. lietošanai>.
Ekrāna <Sākums> iestatījumus var importēt un eksportēt starp iekārtām, kas atbalsta ekrānu <Sākums>. Iestatījumu datu importēšana/eksportēšana
Ekrāna <Sākums> iestatījumi netiek importēti iekārtās, kas atbalsta ekrānu <Īsā izvēlne>, bet neatbalsta ekrānu <Sākums>.
Ja eksportēšanas laikā tiek atspējots kāds no iestatījumiem sadaļā <Sākuma ekrāna pārvaldības iestatījumi personiskai lietošanai>, personiskie iestatījumi tiks eksportēti tikai tad, ja tie jau ir konfigurēti.

 <Pārvietot pogas>

Varat pārvietot funkciju pogas un personalizētas/koplietojamas pogas.

 <Rediģēt pogas>

Attiecībā uz funkciju pogām var izmantot tikai opciju <Pārvietot:>. Opcijas
<Pārdēvēt>, <Dzēst> un <Pārvietot> var izmantot attiecībā uz personalizētām pogām/koplietojamām pogām.

 <Sākuma ekrāna izkārtojuma iestatījumi>

Lai noteiktu uz viena ekrānā parādīto pogu izmēru un skaitu, varat izvēlēties vienu no tālāk norādītajiem vienumiem.
<3 lielas pogas lapā>
<6 lielas pogas lapā>
<9 vidējas pogas lapā>
<12 vidēji mazas pogas lapā>

 <Ekrāntapetes iestatījumi>

Varat mainīt fona attēlu.

 <Sākuma ekrāna pārvaldības iestatījumi>

Ir pieejami šādi iestatījumi. (Teksts sarkanā krāsā un treknrakstā apzīmē noklusējuma iestatījumu.)
<Atļaut sākuma ekrāna pielāgošanu kopējai lietošanai>: <Iesl.>/<Izsl.>
<Atļaut neautentificētiem lietotājiem lietot laika joslu>: <Iesl.>/<Izsl.>
<Atļaut katram, kas pieteicies, lietot laika joslu>: <Iesl.>/<Izsl.>
<Pēc darba izpildes atgriezties sākuma ekrānā>: <Iesl.>/<Izsl.>
<Funkciju ierobežošanas displejs>: Izvēlieties funkcijas vai pievienojumprogrammas, kas ekrānā <Sākums> ir jāpaslēpj.
<Sākuma ekrāna pārvaldības iestatījumi personiskai lietošanai>: Ir iespējams konfigurēt tālāk minētos iestatījumus.
<Atļaut personisko pogu reģistrēšanu/rediģēšanu>: <Iesl.>/<Izsl.>
<Atļaut pogu pārvietošanu, veicot personisku pielāgošanu>: <Iesl.>/<Izsl.>
<Atļaut sākumekr. izkārt. iestatījumus, veicot personisku pielāgošanu>: <Iesl.>/<Izsl.>
<Atļaut ekrāntapetes iestatījumus, veicot personisku pielāgošanu>: <Iesl.>/<Izsl.>
Lai izmantotu šo iestatījumu, ir nepieciešamas administratora tiesības.
<Atļaut sākuma ekrāna pielāgošanu kopējai lietošanai>
Ja iestatāt kā Iesl., vispārīgie lietotāji un lietotāji, kas nav pieteikušies, var reģistrēt koplietotas pogas un pielāgot sākuma ekrānu kopējai lietošanai.
<Pēc darba izpildes atgriezties sākuma ekrānā>
Ja iestatīts kā Iesl., sākuma ekrāns tiks parādīts pēc darbu izpildes, izmantojot koplietotās pogas, personiskās pogas vai laika joslu.
Vēsture netiek saglabāta hronoloģiskajā pārskatā, ja lietotājs nav pieteicies un iestatījums <Atļaut neautentificētiem lietotājiem lietot laika joslu> ir <Izsl.> vai ja lietotājs ir pieteicies un iestatījums <Atļaut katram, kas pieteicies, lietot laika joslu> ir <Izsl.>.
Ja opcija <Iespējot personīgo iestatījumu lietošanu> ir atspējota, opcija <Sākuma ekrāna pārvaldības iestatījumi personiskai lietošanai> tiks pelēkota un personiskos iestatījumus nevarēs lietot. <Iespējot personīgo iestatījumu lietošanu>
<Atļaut personisko pogu reģistrēšanu/rediģēšanu>
Atspējojiet to, lai paslēptu personalizētas pogas.
Ja opcija <Atļaut pogu pārvietošanu, veicot personisku pielāgošanu> ir atspējota pēc pogu pārvietošanas uz personalizēto ekrānu, kad ir iespējota opcija <Atļaut pogu pārvietošanu, veicot personisku pielāgošanu>, pogas nevarēs pārvietot uz personalizēto ekrānu, taču to novietojums tiks saglabāts.
<Atļaut sākumekr. izkārt. iestatījumus, veicot personisku pielāgošanu>
Atspējojiet to, lai lietotu iestatījumus sadaļā <Ierīces iestatījumi>.
<Atļaut ekrāntapetes iestatījumus, veicot personisku pielāgošanu>
Atspējojiet to, lai lietotu iestatījumus sadaļā <Ierīces iestatījumi>.

 <Funkciju saīšņu pogu iestatījumi>

Funkciju pogas varat reģistrēt kā īsinājumpogas. Izvēlieties reģistrācijas adresātu un pēc tam — reģistrējamo funkciju.
Lai izmantotu šo iestatījumu, ir nepieciešamas administratora tiesības.
Ja neizmantojat īsinājumpogas, sarakstā izvēlieties opciju <Nepiešķirta>.
9E0K-050