Iestatījumu datu importēšana/eksportēšana

Iekārtas datus, piemēram, adrešu grāmatas adresātus, informāciju par lietotāja iestatījumiem un dažādas iestatījumu vērtības, var eksportēt un saglabāt datorā. Eksportētos datus var importēt iekārtā arī no datora. No iekārtas eksportētos datus var importēt citā Canon daudzfunkciju printerī, atvieglojot iestatījumu konfigurāciju jaunā iekārtā, piemēram, iegādājoties aizstājēju. Plašāku informāciju par iestatījumu vienumiem, kurus var importēt, skatiet sadaļā Iestatījumi/reģistrācija. Importējot vai eksportējot jūs varat norādīt, vai importēt vai eksportēt visus iekārtas datus vai tikai konkrētus datus.
Nozīmējiet administratoru darbību pārvaldībai
Nozīmējiet administratoru ar administratora tiesībām datu importa/eksporta veikšanai. Kad dati ir importēti, adrešu grāmatas informācija, lietotāja iestatījumi, tīkla iestatījumi un citi dati tiek pārrakstīti, kā rezultātā dažas funkcijas var nedarboties pareizi un radīt problēmas iekārtas darbībā. Esiet uzmanīgs, importējot datus.
Neizslēdziet iekārtu, kamēr nav pabeigta importēšana vai eksportēšana
Procesa pabeigšanai būs nepieciešamas vairākas minūtes. Neizslēdziet iekārtu, kamēr nav pabeigts process. Pretējā gadījumā dati var tikt zaudēti vai iekārta var sākt nepareizi darboties.
Datu importēšanas/eksportēšanas laikā nav iespējams veikt šādas funkcijas/procesus:
Nosūtīt darbus
Pārsūtīt darbus
Izpildīt faksa/I-faksa darbus
Atskaitīties par drukāšanas darbiem
Skenēt un saglabāt tīklā/atmiņas nesējā (skenēšanas un saglabāšanas laikā)
Veikt atsevišķu importēšanu/atsevišķu eksportēšanu
Importēt/eksportēt no adrešu grāmatas pārvaldības programmatūras
Veikt pakešu importēšanu/pakešu eksportēšanu
Importēt/eksportēt personīgo pogu/koplietojamo pogu
Atjaunināt procesu reģistrēšanas/atjaunināšanas programmatūras funkcijai
Sinhronizēt pielāgotos iestatījumus*
Strādāt, izmantojot iekārtas skāriendispleju
Strādāt attālajā interfeisā
Lietot attālo adrešu grāmatu
Ieslēgt iekārtu miega režīmā
* Ja iestatījumi tiek sinhronizēti (ieskaitot gadījumus, kad tiek apturēta darbība/nonākšanu apturētā stāvoklī), tiek apturēts ar personalizētajām iestatījumu vērtībām un grupas pārvaldības datiem saistīto datu sinhronizācijas process.
Datu importēšanu/eksportēšanu nevar veikt laikā, kamēr tiek veiktas šādas funkcijas/procesi:
Nosūtīt darbus
Pārsūtīt darbus
Izpildīt faksa/I-faksa darbus
Atskaitīties par drukāšanas darbiem
Skenēt un saglabāt tīklā/atmiņas nesējā (skenēšanas un saglabāšanas laikā)
Veikt atsevišķu importēšanu/atsevišķu eksportēšanu
Importēt/eksportēt no adrešu grāmatas pārvaldības programmatūras
Veikt pakešu importēšanu/pakešu eksportēšanu
Importēt/eksportēt personīgo pogu/koplietojamo pogu
Atjaunināt procesu reģistrēšanas/atjaunināšanas programmatūras funkcijai
Sinhronizēt pielāgotos iestatījumus*
Lietot attālo adrešu grāmatu
Iekārtas izslēgšanas apstrāde.
Kļūdas koda attēlojums
* Ja iestatījumi tiek sinhronizēti (ieskaitot gadījumus, kad tiek apturēta darbība/nonākšanu apturētā stāvoklī), jūs nevarat importēt/eksportēt datus, kas saistīti ar personalizētajām iestatījumu vērtībām un grupas pārvaldības datus.
Neveiciet importēšanu un eksportēšanu atšķirīgās ekrāna valodās
Ja ekrāna valoda eksportējošajā un importējošajā iekārtā atšķiras, iestatījumu vērtības var sabojāt, izraisot iekārtas nepareizu darbību.
Nerediģējiet eksportētos failus.
Neatveriet un nerediģējiet eksportētos XML failus, jo tas var izraisīt nepareizu iekārtas darbību.
Importējot Canon daudzfunkciju printerī, izņemot šo iekārtu
Dažus iestatījumus var nebūt iespējams importēt. Iestatījumi/reģistrācija
Ja izmantojat paroli drošības politikas iestatījumu aizsardzībai
Drošības politikas iestatījumus var importēt tikai tad, ja drošības politikas iestatīšanas parole iekārtā, no kuras tiek veikta eksportēšana, atbilst parolei iekārtā, kurā tiek veikta importēšana, vai ja iekārtā, kurā tiek veikta importēšana, nav iestatīta nekāda parole. Ja iekārtā, kurā tiek veikta importēšana, nav iestatīta nekāda parole, tad šajā iekārtā tiek iestatīta tā parole, kas konfigurēta iekārtā, no kuras tiek veikta eksportēšana.
Sinhronizējot pielāgotos iestatījumus
Ja ir uzsākta pielāgoto iestatījumu (klienta) sinhronizācija, sinhronizējamo datu (ieskaitot adrešu grāmatu) importēšana un eksportēšana tiek ierobežota. Informāciju par pielāgoto iestatījumu sinhronizēšanu skatīt “Vairāku Canon daudzfunkciju printeru iestatījumu sinhronizēšana”. Informāciju par datiem, uz ko attiecina pielāgoto iestatījumu sinhronizēšanu, skatīt “Personalizējamu vienumu saraksts”. Informāciju par nosacījumiem un ierobežojumiem, importējot un eksportējot pielāgoto iestatījumu sinhronizācijas laikā, skatiet Nosacījumi iestatījumu un citu vienumu importēšanas/eksportēšanas ierobežojumu atcelšanai.

Datu importēšana pēc pielāgoto iestatījumu (Klienta) sinhronizācijas uzsākšanas

Lai importētu datus, rīkojieties šādi un tad sinhronizējiet datus.
1
Pārtrauciet pielāgoto iestatījumu sinhronizāciju klienta iekārtā. Iestatījumu sinhronizēšanas uzsākšana
2
Lai importētu datus par esošajiem lietotājiem/grupām, dublējiet datus un izdzēsiet datus par lietotājiem/grupām, kas tiks importēti no servera iekārtas.
Informāciju par procedūru skatiet ierīces ar servera funkciju norādēs.
3
Importējiet datus, ko pievienot klienta iekārtai, kurai ir apturēta sinhronizācija.
4
Sinhronizējiet klienta iekārtu ar servera iekārtu.

Nosacījumi iestatījumu un citu vienumu importēšanas/eksportēšanas ierobežojumu atcelšanai

Importēšana/eksportēšana kļūst iespējama, ja ir izpildīti attiecīgi nosacījumi turpmāk aprakstītajiem vienumiem.
Veikt pakešu importēšanu/pakešu eksportēšanu
Eksportēšana
Importēšana
Personal Setting Information
Iespējams tikai tad, ja ir izpildīti abi nosacījumi un
nav pieejama
User Group Address List
Iespējams tikai tad, ja ir izpildīti abi nosacījumi un
nav pieejama
Veikt atsevišķu importēšanu/atsevišķu eksportēšanu
Eksportēšana
Importēšana
Personal Setting Information (viss)
Iespējams tikai tad, ja ir izpildīti abi nosacījumi un
Iespējams tikai tad, ja ir izpildīts nosacījums
User Group Address List (viss)
Iespējams tikai tad, ja ir izpildīti abi nosacījumi un
Iespējams tikai tad, ja ir izpildīts nosacījums
User Group Address List 01 līdz User Group Address List 20
Nav iespējams (nav funkcijas atsevišķu adrešu grāmatu eksportēšanai)
Iespējams tikai tad, ja ir izpildīts nosacījums
:
Izpilde ir iespējama tikai 15 minūtes pēc veiksmīgas sagatavošanās lietotāja datu eksportēšanai pielāgoto iestatījumu (servera) sinhronizācijas laikā.
:
Izpilde ir iespējama tikai tad, ja servera/klienta iekārtas savienojuma adresāts ir “localhost: 8443”.
Informāciju par lietotāja datu eksporta sagatavošanas procedūru skatiet ierīces ar servera funkciju norādēs. Norādījumus par adrešu sarakstu importēšanu skatiet Iestatījumu importēšana atsevišķi.
9E0K-0F7