Vairāku oriģinālu kopēšana uz vienas loksnes (N uz 1)

Vairākas oriģinālu lappuses varat nokopēt uz vienas loksnes. Šī funkcija jums ļauj kopēt, izmantojot papīra daudzumu, kas ir mazāks par lappušu oriģinālo skaitu.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Kopēt>. Ekrāns <Sākums>
3
Kopēšanas pamatfunkciju ekrānā nospiediet <Opcijas>. Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns
4
Nospiediet <N uz 1>.
5
Izvēlieties lappušu kārtošanas veidu un izvēlieties oriģinālo izmēru un papīra formātu kopēšanai.
Izvēlieties, cik lappuses ir jāsakārto uz vienas papīra loksnes. Turklāt varat izvēlēties kārtošanas secību.
Lai veidotu divpusējas kopijas vai lai ieskenētu divpusējus oriģinālus, no tiem izveidojot vienpusējas kopijas, nospiediet <Divpusējā, iestatījumi>. Papildinformāciju par šo iestatījumu skatiet sadaļas Kopēšanas pamatdarbības 4. darbībā par divpusējo kopēšanu.
Nospiežot <Mainīt> iestatījumā <Oriģ. formāts>, varat izvēlēties oriģināla formātu, un, nospiežot <Mainīt> iestatījumā <Papīra formāts>, varat izvēlēties papīra formātu.
6
Nospiediet <OK> <Aizvērt>.
7
Nospiediet  (Sākt).
Tiek sākta kopēšana.
Visu oriģinālu formātam jābūt vienādam.
Ja iestatāt <N uz 1>, opcija <Nobīde> tiek automātiski iestatīta uz <Centrā>.
9E0K-067