Iepriekš izmantotu kopēšanas iestatījumu atkārtota izsaukšana (iepriekšējie iestatījumi)

Varat atkārtoti izsaukt iepriekš izmantotus kopēšanas iestatījumus. Atkārtoti izsauktā iestatījuma detaļas var mainīt pirms kopēšanas.
Pēdējie trīs atmiņā saglabātie iestatījumi netiek izdzēsti, pat izslēdzot strāvas padevi.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Kopēt>. Ekrāns <Sākums>
3
Kopēšanas pamatfunkciju ekrānā nospiediet <Opcijas>. Kopēšanas pamatfunkciju ekrāns
4
Nospiediet <Iepriekšējie iestatījumi>.
5
Izvēlieties atkārtoti izsaucamo iestatījumu un nospiediet <OK>.
Ja tiek izmantota personu autentifikācijas pārvaldība, iekārta atkārtoti izsauc iestatījumus, ko agrāk norādīja lietotājs, kurš pašlaik piesakās iekārtā.
6
Nospiediet  (Sākt).
Tiek sākta kopēšana.
9E0K-072