Aizstājamās daļas

Šajā sadaļā aprakstītas iekārtā izmantotās aizstājamās daļas (izejmateriāli/izlietojamās daļas). Iegādājieties aizstājamās daļas no tā izplatītāja vai servisa pārstāvja, pie kura iegādājāties iekārtu. Rīkojoties ar aizstājamām daļām un glabājot tās, ievērojiet piesardzības pasākumus.
Oriģinālie izejmateriāli
Canon nepārtraukti attīsta Canon ražoto toneru, toneru kasetņu un detaļu tehnoloģijas, kas ir īpaši paredzētas lietošanai Canon daudzfunkciju iekārtās.
Izmantojiet priekšrocības, ko sniedz optimāla drukas veiktspēja, apjoms un augstas kvalitātes izdrukas — to visu nodrošina Canon jaunās, uzlabotās tehnoloģijas. Tādēļ Canon daudzfunkciju iekārtās ir ieteicams lietot Canon oriģinālos izejmateriālus.
Lai iegūtu informāciju par rīkošanos ar aizstājamām daļām un to glabāšanu, ievērojiet piesardzības pasākumus, kas norādīti iekārtai pievienotajā dokumentā Svarīgi drošības norādījumi.
Varat pārbaudīt pašreizējo aizstājamo daļu daudzumu.

Izejmateriāli

Maiņas tonera kasetne

Pārbaudiet, vai kods uz iekārtas priekšējā vāka atbilst kodam uz oriģinālā tonera iepakojuma.
Modeļa nosaukums
Oriģinālais Canon toneris
imageRUNNER C3326i
Canon C-EXV 65 Toner Black (melnais)
Canon C-EXV 65 Toner Cyan (ciānzilais)
Canon C-EXV 65 Toner Magenta (madženta)
Canon C-EXV 65 Toner Yellow (dzeltenais)
Glabājiet tonera kasetnes tā, kā norādīts tālāk.
Uzglabājiet tonera kasetnes šādos apstākļos:
Glabāšanas temperatūras diapazons: No 10 °C līdz 30 °C
Glabāšanas mitruma diapazons: No 20% līdz 80% RH (relatīvais mitrums bez kondensāta)*
* Pat tad, ja gaisa mitruma līmenis ir atbilstošs glabāšanai, tonera kasetnē var izveidoties ūdens pilieni (kondensāts), ja atšķiras temperatūra tonera kasetnes iekšpusē un ārpusē. Kondensāts nelabvēlīgi ietekmē drukas kvalitāti.
Līdz lietošanai uzglabājiet neatvērtā veidā.
Neglabājiet tonera kasetnes vertikālā vai apgrieztā pozīcijā.
Neglabājiet tonera kasetnes tālāk norādītajās vietās.
Vietās, kas ir tuvu atklātai uguns liesmai
Vietā, ko apspīd tieši saules stari
Vietās, kur ir ļoti sāļš gaiss
Vietās, kur ir kodīgas gāzes (piem., aerosolu gāzes vai amonjaks)
Ļoti karstās un/vai mitrās vietās
Vietās, kurās krasi mainās temperatūra vai mitrums un var rasties kondensāts
Ļoti putekļainās vietās
Vietās, kas ir pieejamas bērniem
Vietās, kas ir tuvu magnētiskiem produktiem
Uzmanieties no viltotiem toneriem
Nemiet vera, ka tirgu ir pieejams viltots Canon toneris. Viltota tonera lietošanas rezultata var pasliktinaties drukas kvalitate vai iekartas darbiba. Canon neuznemas atbildibu par nepareizu iekartas darbibu, nelaimes gadijumiem vai bojajumiem, kas radušies viltota tonera lietošanas rezultata.
Papildinformāciju skatiet sadaļā global.canon/ctc.
Informāciju par izlietoto tonera kasetņu savākšanu skatiet dokumentā Svarīgi drošības norādījumi.

Veltņa bloks

Produkta nosaukums
Modeļa numurs
imageRUNNER C3326i
Canon C-EXV 49 Drum Unit
Glabājiet veltņa blokus tā, kā norādīts tālāk
Veltņa bloku uzglabāšana nepiemērotā vietā vai apstākļos var radīt problēmas, piemēram, datu zaudējumu.
Glabāšanas temperatūras diapazons: No 10 °C līdz 30 °C
Glabāšanas mitruma diapazons: No 20% līdz 80% RH (relatīvais mitrums bez kondensāta)*
* Pat tad, ja gaisa mitruma līmenis ir atbilstošs glabāšanai, veltņa kasetnē var izveidoties ūdens pilieni (kondensāts), ja atšķiras temperatūra veltņa kasetnes iekšpusē un ārpusē. Kondensāts nelabvēlīgi ietekmē drukas kvalitāti.
Līdz lietošanai uzglabājiet neatvērtā veidā.
Saglabājiet iepakojuma materiālu izmantošanai vēlāk. Tas būs nepieciešams, piemēram, lai uzglabātu iekārtu ar izņemtu veltņa kasetni.
Neglabājiet veltņa kasetnes vertikālā vai apgrieztā pozīcijā.
Neglabājiet veltņa kasetnes tālāk norādītajās vietās.
Vietās, kas ir tuvu atklātai uguns liesmai
Tiešos saules staros vai spožā gaismā ilgāk par piecām minūtēm
Vietās, kur ir kodīgas gāzes (piem., aerosolu gāzes vai amonjaks)
Ļoti karstās un/vai mitrās vietās
Vietās, kurās krasi mainās temperatūra vai mitrums un var rasties kondensāts
Ļoti putekļainās vietās
Vietās, kas ir pieejamas bērniem
Vietās, kas ir tuvu produktiem, ko ietekmē magnētisms (piemēram, disketēm vai diskdziņiem)
Vietās, kas ir tuvu magnētiskiem produktiem

Maiņas skavu korpusi

Vienmēr izmantojiet šai iekārtai paredzētos maiņas skavu korpusus. Ņemiet vērā, ka skavu modeļa numuri atšķiras atkarībā no šķirotāja.
Šķirotāja nosaukums
Oriģinālie Canon skavu korpusi
Inner Finisher-L
Staple-P1

Izlietojamās daļas

Izlietotā tonera konteiners

Vienmēr izmantojiet šai iekārtai paredzētos izlietotā tonera konteinerus.
WT-202

Fiksācijas daļa

Maiņas procedūra ir aprakstīta šajā PDF failā. Sekojiet arī izplatītāja vai servisa pārstāvja sniegtajiem norādījumiem.
FX-503
 (Maiņas procedūra)

Sekundārās pārneses ārējais rullītis

Maiņas procedūra ir aprakstīta šajā PDF failā. Sekojiet arī izplatītāja vai servisa pārstāvja sniegtajiem norādījumiem.
TR-501
 (Maiņas procedūra)

ITB iekārta

Maiņas procedūra ir aprakstīta šajā PDF failā. Sekojiet arī izplatītāja vai servisa pārstāvja sniegtajiem norādījumiem.
TB-501
 (Maiņas procedūra)

ADF apkopes komplekts

Maiņas procedūra ir aprakstīta šajā PDF failā. Sekojiet arī izplatītāja vai servisa pārstāvja sniegtajiem norādījumiem.
DR-202
 (Maiņas procedūra)
9E0K-01W