Izejmateriālu atlikušā daudzuma pārbaude

Nospiežot  (Stat.pārraudz.), tiek parādīts statusa pārraudzības ekrāns, ļaujot jums pārbaudīt tonera līmeni un citus statusa indikatorus.
PADOMI
Izejmateriālu atlikušo daudzumu varat pārbaudīt, izmantojot Remote UI (Attālais lietotāja interfeiss). Iekārtas statusa pārbaude

Atlikušā tonera līmeņa pārbaude

Pirms liela drukāšanas uzdevuma izpildes ir ieteicams pārbaudīt tonera līmeni, lai uzzinātu, vai ir nepieciešams sagatavot jaunu tonera kasetni.
Nospiediet  (Stat.pārraudz.)  <Izejmateriāli/citi>  pārbaudiet atlikušo tonera līmeni.

Liekā tonera tvertnē atlikušās vietas pārbaude

Pirms liela darba izpildes ir ieteicams pārbaudīt liekā tonera tvertnē atlikušo vietu, lai uzzinātu, vai ir nepieciešams sagatavot jaunu liekā tonera tvertni.
Nospiediet  (Stat.pārraudz.) <Izejmateriāli/citi>  pārbaudiet liekā tonera tvertnē atlikušo vietu.

Skavu atlikušā daudzuma pārbaude

Pirms veicat darbību, kas patērē lielu skavu daudzumu, pārbaudiet skavu atlikušo daudzumu, lai uzzinātu, vai jāsagatavo jauna skavu kasetne.
Nospiediet  (Stat.pārraudz.) <Izejmateriāli/citi>  pārbaudiet <Atlikušās skavas>.

Caurumu papīra tvertnes daudzuma pārbaudīšana

Pārbaudiet, vai caurumu papīra tvertne ir pilna, it īpaši, ja jāspiež liels daudzums caurumu.
Nospiediet  (Stat.pārraudz.)  <Izejmateriāli/citi>  <Caurumu papīrs> / <Perfor. bloka atlikumi>

Izejmateriālu detalizētā statusa pārbaude

Pārbaudiet izejmateriālu detalizēto statusu.
Nospiediet  (Stat.pārraudz.)  <Izejmateriāli/citi>  <Pārbaudīt izejmateriālus>.

Ekrāns <Toneris/neizstr. toneris>

Tiek parādīts <Elements>, <Preces nosauk.>, <Statuss> un <Atlikušās dienas>.

Ekrāns <Cita>

Tiek parādīts <Elements>, <Preces nosauk.> un <Statuss>.
<Atlikušās dienas> parāda prognozēto dienu skaitu līdz nomaiņai, balstoties uz iepriekšējo lietojumu.
Pat ja ziņojums <Jāmaina> tiek parādīts sadaļā <Atlikušās dienas>, neveiciet nomaiņu, kamēr statusa parādīšanas apgabalā (skārienpaneļa displeja apakšdaļā) netiek parādīts ziņojums ar aicinājumu nomainīt izejmateriālus.
<Atlikušās dienas> tiek mērītas vēl noteiktu brīdi pēc iekārtas darbības sākšanas, un tikmēr tiek parādīts ziņojums <1 g. vai vairāk>. Pēc tam parādītais atlikušo dienu skaits īslaicīgi var būt ārkārtīgi mazs.
9E0K-01X