Dažāda formāta oriģinālu sūtīšana/saglabāšana kopā (Dažāda formāta oriģināli)

Varat ievietot dažāda formāta oriģinālus padevējā un skenēt tos vienlaicīgi. Tādējādi nav nepieciešams ievietot oriģinālus atsevišķi.
Skenējamo oriģinālu formātu kombinācija ir ierobežota. Skenēšana ar nepareizu kombināciju var bojāt oriģinālus var izraisīt papīra iestrēgšanu. Aparatūras tehniskie dati
Nekombinējiet oriģinālus, kuriem ir atšķirīgs svars vai papīra veids. Pretējā gadījumā oriģināli var tikt sabojāti vai iestrēgt.
1
Ievietojiet oriģinālus padevējā. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Skenēt un sūtīt>. Ekrāns <Sākums>
3
Skenēšanas pamatfunkciju ekrānā norādiet adresātu. Skenēšanas pamatdarbību ekrāns
4
Norādiet nepieciešamos skenēšanas iestatījumus. Dokumentu skenēšanas pamatdarbības
5
Nospiediet <Opcijas>  <Atšķirīga formāta oriģ.>.
6
Nospiediet <Aizvērt>.
7
Nospiediet  (Sākt).
Tiek skenēti oriģināli, un sākas nosūtīšana/saglabāšana.
9E0K-09A