Atsevišķi skenētu dokumentu sūtīšana kopā (Uzdevumu salikšana)

Pat ja padevējā vienlaikus ir ievietoti pārāk daudz oriģinālu, tos var skenēt atsevišķi un nosūtīt kā dokumentu paku. Dokumentus, kas skenēti ar padevēju un ar kopēšanas stiklu, arī var sūtīt kopā.
1
Novietojiet pirmo oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Fakss>. Ekrāns <Sākums>
3
Norādiet adresātu faksa pamatfunkciju ekrānā. Faksa pamatdarbību logs
4
Norādiet nepieciešamos skenēšanas iestatījumus. Faksa ziņojumu sūtīšanas pamatdarbības
5
Nospiediet <Opcijas>  <Darbu salikšana>  <Aizvērt>.
6
Nospiediet  (Sākt), lai skenētu oriģinālu.
Kad skenēšana ir pabeigta, parādās ekrāns, kas piedāvā jums skenēt nākamo oriģinālu.
Ja oriģināli tiek ievietoti padevējā, izņemiet oriģinālus no oriģinālu izvades uztvērēja, kad ir pabeigta katras daļas skenēšana.
7
Novietojiet nākamo oriģinālu un nospiediet  (Sākt).
Atkārtojiet šo darbību, līdz ir pabeigta visu oriģinālu skenēšana.
Lai mainītu skenēšanas iestatījumus, nospiediet <Mainīt iestatījumus>.
Var izmantot šādas funkcijas: <Mainīt iestatījumus>. Uzdevuma salikšanas (Job Build) režīmā nevar mainīt citu funkciju iestatījumus. Nepieciešamie skenēšanas iestatījumi ir jānorāda iepriekš.
<Skenēšanas formāts>
<Divpusējs oriģināls>
<Blīvums>
<Oriģināla veids>
Ja padevējā vēlaties ievietot dažādu formātu oriģinālus, iestatiet <Atšķirīga formāta oriģ.>. Dažāda formāta oriģinālu vienlaicīga sūtīšana (Dažāda formāta oriģināli)
Kopā skenējot un sūtot gan vienpusējus oriģinālus, gan divpusējus oriģinālus, ja pirmais skenētais dokuments ir divpusējs oriģināls, iestatiet <Divpusējs oriģināls>. Skenējot vienpusēju oriģinālu, atspējojiet iestatījumu <Divpusējs oriģināls> iespējā <Mainīt iestatījumus>.
8
Nospiediet <Sākt sūtīšanu>.
Visi skenētie dokumenti tiek apvienoti vienā un nosūtīti norādītajam adresātam.
9E0K-07L