Iepriekš izmantotu sūtīšanas iestatījumu atkārtota izsaukšana (Iepriekšējie iestatījumi)

Var atkārtoti izsaukt iepriekš norādītus adresātus. Vienlaicīgi tiek izsaukti arī to skenēšanas iestatījumi, piemēram, blīvums.
Pirms (Sākt) nospiešanas var saglabāt norādīto adresātu, skenēšanas vai sūtīšanas iestatījumu kopumu kā vienu iepriekšējo iestatījumu grupu.
Pēdējie trīs atmiņā saglabātie iestatījumi netiek izdzēsti, pat izslēdzot strāvas padevi.
Lietojot faksa informācijas dienestus, nevar norādīt adresātu, kas ir saglabāts adrešu sarakstā (Address List), vai lietot <Iepriekšējie iestatījumi>.
1
Novietojiet oriģinālu. Oriģinālu novietošana
2
Nospiediet <Fakss>. Ekrāns <Sākums>
3
Faksa pamatfunkciju ekrānā nospiediet <Iepriekšējie iestatījumi>. Faksa pamatdarbību logs
4
Atlasiet izsaucamo žurnālu un nospiediet <OK>.
Tiek norādīts adresāts un tam atbilstošie skenēšanas iestatījumi saskaņā ar atlasīto žurnālu.
Kad tiek lietota personas autentifikācijas pārvaldība, iekārta izsauc iestatījumus, ko pagātnē ir norādījis lietotājs, kas piesakās iekārtā.
Pirms sūtīšanas var mainīt izsauktos iestatījumus.
5
Nospiediet  (Sākt).
Tiek skenēti oriģināli un sākas nosūtīšana.
Ja iestatījāt iespēju <Pārvaldīt adrešu grāmatas piekļuves numurus> kā <Iesl.>, no iestatījumus no atmiņas nevar izsaukt.
Ja opcijai <Ierobežot jaunus adresātus> adreses veidu iestatāt kā <Iesl.>, pašreiz saglabātie iepriekšējie iestatījumi tiek izdzēsti.
9E0K-07R