Nevienmērīga blīvuma labošana

Ja drukājot ir nevienmērīgs blīvums, veiciet iestatījumu <Labot ēnojumu>. Lai labotu blīvumu, pastāv vairākas metodes: Korekcija, izmantojot blīvuma mērītāju, izmantojot mērīšanas instrumentu, Vizuālā korekcija, un Skenera labošana.
Ja tonera daudzums ir pārāk mazs, pielāgošana var netikt veikta efektīvi.

Korekcija, izmantojot blīvuma mērītāju

Izmēriet izvadīto testa lapu ar komerciālo blīvuma mērītāju un ievadiet izmērītās blīvuma vērtības, lai izlabotu pustoņu apgabalu blīvumu.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.)  <Pielāgošana/apkope> <Pielāgot attēla kvalitāti> <Labot ēnojumu> <Blīv. mērītāja labojumi>.
2
Nospiediet <Sākt drukāšanu>.
Testa lapa tiek izdrukāta.
3
Izmēriet testa lapu ar blīvuma mērītāju.
Izmēriet 1.–7. atzīmi uz izdrukātās testa lapas un ņemiet vērā noteiktās blīvuma vērtības.
4
Nospiediet <Precīzi pielāg.> un pēc tam ievadiet blīvuma vērtības.
Ievadiet 1.–7. blīvuma vērtību, ko izmērījāt un ņēmāt vērā 3. darbībā.
Nospiediet <Precīzi pielāg.> katrai krāsai un ievadiet blīvuma vērtību visām krāsām.
5
Nospiediet <OK>.
6
Nospiediet <Izvadīt pārbaudes lapu> <Sākt drukāšanu>.
Pēc korekcijas tiek izvadīta testa lapa.
7
Ja ar testa lapu viss ir kārtībā, nospiediet <Sagl. un pabeigt>.
Ja pēc labošanas testa lapas blīvums ir nevienmērīgs, veiciet procedūru, kas norādīta sadaļā Vizuālā korekcija.

Vizuālā korekcija

Vizuāli izmēriet testa lapu, kas ir izdrukāta, lai veiktu labojumus, izmantojot jūsu noteiktās blīvuma pielāgojuma vērtības. Izmantojiet šo procedūru, ja jums nav blīvuma mērītāja vai kad labošana ir neefektīva.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.)  <Pielāgošana/apkope> <Pielāgot attēla kvalitāti> <Labot ēnojumu> <Vizuāls labojums>.
2
Nospiediet <Izvadīt pārbaudes lapu> <Sākt drukāšanu>.
Testa lapa tiek izdrukāta.
3
Vizuāli pārbaudiet testa lapu, lai noteiktu blīvuma pielāgošanas vērtības.
Izdrukāto atzīmju diapazons var būt no -6 līdz +6 vai no -5 līdz +5 atkarībā no testam izmantotās lapas.
4
Nospiediet <Precīzi pielāg.> un pēc tam ievadiet blīvuma vērtības.
Ievadiet blīvuma vērtības saskaņā ar rezultātiem, ko vizuāli pārbaudījāt 3. darbībā no -6 līdz +6 (vai -5 līdz +5).
Ievadiet plus vērtību, lai palielinātu blīvumu, vai mīnus vērtību, lai samazinātu blīvumu.
Nospiediet <Precīzi pielāg.> katrai krāsai un ievadiet blīvuma vērtību visām krāsām.
5
Nospiediet <OK>.
6
Nospiediet <Izvadīt pārbaudes lapu> <Sākt drukāšanu>.
Pēc korekcijas tiek izvadīta testa lapa.
7
Ja ar testa lapu viss ir kārtībā, nospiediet <Sagl. un pabeigt>.

Skenera labošana

Varat veikt blīvuma korekciju, noskenējot testa lapu, ko esat izdrukājis. Iekārta automātiski nosaka blīvuma korekcijas vērtības un izlabo neregulārās vērtības.
1
Nospiediet  (Iestat./reģistr.)  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot attēla kvalitāti>  <Labot ēnojumu>  <Skenera labošana>.
2
Izvēlieties papīru, ko izmantot, un nospiediet <OK>.
3
Nospiediet <Sākt drukāšanu>.
Testa lapa tiek izdrukāta.
4
Novietojiet testa lapu uz kopēšanas stikla.
Novietojiet testa lapu, kā norādīts ekrāna instrukcijās.
5
Aizveriet padevēju un nospiediet <Sākt skenēšanu>.
Testa lapa tiek noskenēta.
6
Atveriet padevēju un izņemiet testa lapu.
9E0K-0LY