Statusa un žurnālu pārbaude

Varat izmantot attālo interfeisu, lai pārbaudītu to dokumentu statusu, kuri gaida apstrādi, kā arī apstrādāto dokumentu žurnālu ierakstus. Jūs varat arī pārbaudīt ierīces statusu, piemēram, informāciju par kļūdām un atlikušo palīgmateriālu daudzumu.
Ja tiek izmantota personiskās autentifikācijas pārvaldība, jūs varat ierobežot lietotāju iespējas veikt <Stat.pārraudz.> ekrānā redzamo citu lietotāju darbus. <Ierobežot piekļuvi citu lietotāju darbiem>

Kopiju/izdruku statusa pārbaude

Jūs varat pārbaudīt dokumentu, kuri gaida rindā uz kopēšanu vai drukāšanu, statusu. Varat arī apstiprināt dokumentu izvadi pirms citiem dokumentiem, vai arī atcelt dokumentu.
Startējiet attālo interfeisu  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] sadaļā [Copy/Print]

Funkciju atlase

Izvēlieties funkciju, kuru vēlaties pārbaudīt, un noklikšķiniet [Display].

Darbības pogas

[Cancel]: Kopēšana vai drukāšana ir atcelta. Atceltais dokuments tiek izdzēsts un to nav iespējams atgūt.
[Print Next]: Dokuments tiek izvadīts uzreiz pēc tam, kad pabeigts esošais dokuments.
[Pause]: Dokumentu drukāšana no datora tiek apturēta. Dokumentu kopēšanu nevar apturēt. Nospiediet [Resume], lai atsāktu apturēta dokumenta drukāšanu.

Dokumenta ikona

Noklikšķiniet uz ikonas, lai redzētu detalizētu informāciju par dokumentu.

Nosūtīto/saņemto dokumentu statusa pārbaudīšana

Varat pārbaudīt to faksu un e-pastu, kuri gaida nosūtīšanu, saņemto faksu un faksu, kas gaida pārsūtīšanu, statusu. Jūs varat arī atcelt dokumentu sūtīšanu un saņemšanu.
Startējiet attālo interfeisu  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] sadaļā [Send] vai [Receive]

Funkciju atlase

Izvēlieties funkciju, kuru vēlaties pārbaudīt, un noklikšķiniet [Display].

[Cancel]

Dokumenta sūtīšana vai saņemšana ir atcelta. Atceltais dokuments tiek izdzēsts un to nav iespējams atgūt.

Dokumenta ikona

Noklikšķiniet uz ikonas, lai redzētu detalizētu informāciju par dokumentu.

Saglabāto dokumentu statusa pārbaudīšana

Jūs varat pārbaudīt dokumentu, kuri gaida rindā uz saglabāšanu, statusu. Jūs varat arī atcelt dokumentu saglabāšanu.
Startējiet attālo interfeisu  [Status Monitor/Cancel]  [Job Status] sadaļā [Store]

[Cancel]

Dokumenta saglabāšana ir atcelta. Atceltais dokuments tiek izdzēsts un to nav iespējams atgūt.

Dokumenta ikona

Noklikšķiniet uz ikonas, lai redzētu detalizētu informāciju par dokumentu.

Darbu žurnāla pārbaude

Jūs varat parādīt kopēto, izdrukāto, nosūtīto, saņemto un saglabāto dokumentu žurnālu.
Startējiet attālo interfeisu  [Status Monitor/Cancel]  [Job Log]

[Store in CSV Format]

Žurnāla datus var eksportēt un saglabāt datorā kā CSV failu (*.csv).

Funkciju atlase

Izvēlieties funkciju, kuru vēlaties pārbaudīt, un noklikšķiniet [Display]. Parādītās funkcijas var atšķirties atkarībā no jūsu iekārtas modeļa un izvēles aprīkojuma.

Iekārtas statusa pārbaude

Jūs varat pārbaudīt dažādu iekārtas informāciju, piemēram, informāciju par kļūdām, atlikušā papīra un tonera daudzumu, informāciju par pievienoto papildaprīkojumu un kopējo līdz šim izdrukāto lapu skaitu.
Startējiet attālo interfeisu  [Status Monitor/Cancel]  Izvēlieties vienumu, kuru vēlaties pārbaudīt
9E0K-0EU