Iestatījumu sinhronizēšanas uzsākšana

Izmantojiet attālo interfeisu, lai norādītu sinhronizācijas uzsākšanas iestatījumus un uzsāktu sinhronizāciju. Reģistrācijai ir nepieciešamas administratora tiesības.

Pielāgoto iestatījumu sinhronizācija

Norādiet klientiekārtas iestatījumus.
1
Startējiet attālo interfeisu. Attālā interfeisa startēšana
2
Portāla lapā noklikšķiniet uz [Synchronize Custom Settings]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [Change Connection Destination...].
4
Norādiet nepieciešamos iestatījumus.
[Service]
Izvēlieties [Start].
[ Destination Server Address:]
Ievadiet serveriekārtas IP adresi vai resursdatora nosaukumu. Norādot porta numuru, jānorāda “8443”. Porta numuru nedrīkst izlaist. Atstājot šo lauku tukšu, serveriekārta tiek automātiski atklāta.
Parauga iestatījumi (IPv4):
Izmantojot IP adresi: 192.168.18.138
Izmantojot resursdatora nosaukumu: v4.server.canon.com
Parauga iestatījumi (IPv6):
Izmantojot IP adresi: fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc
Izmantojot resursdatora nosaukumu: v6.server.canon.com
Norādot porta numuru: [fe80::65f0:82cb:b3d6:e6bc]:8443
[Search Depth (Router):]
Ievadiet lēkumā ietverto maršrutētāju skaitu (maršrutētāju skaits, caur kuriem sazināties). Ja vērtība ir pārāk maza, serveriekārtu var nebūt iespējams atklāt ar tīkla atklāšanu. Ja nevēlaties sazināties, izmantojot maršrutētājus, norādiet “1”.
[User Account ID for Authentication:]/[New Password:]
Ievadiet lietotāja konta ar administratora tiesībām ID un paroli iekārtā, kuru paredzēts izmantot kā serveriekārtu.
[Allow custom settings to be applied during operation]
Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai atspoguļotu <Pārslēgt valodu/tastatūru>, <Pieejamība>, un <Personīgā SSID un tīkla atslēgas iestatījumi> iestatījumus, kad tas kļūst iespējams, ja tos nebija iespējams atspoguļot uzreiz pēc pieteikšanās.
Turpmāk uzskaitītajos gadījumos sinhronizāciju var uzstādīt, neveicot 4. darbību.
Ja sinhronizējamās iekārtas ir vienā maršrutētājā.
Ja opcija <Izmantot lietotāja autentifikāciju> ir iestatīta pozīcijā <Iesl.> serveriekārtā (skatīt <Izmantot lietotāja autentifikāciju>) un lietotāja autentifikācija ir iestatīta kā pieteikumserviss (skatīt Pieteikšanās pakalpojuma maiņa)
Ja nekas netiek ievadīts sadaļā [User Account ID for Authentication:] klientiekārtās (vienums ir nulle)
Ja serveriekārtā tiek sākts pielāgoto iestatījumu sinhronizācijas pakalpojums (ja iekārta ir serveriekārta/klientiekārta, iestatījumu var mainīt, vienlaikus startējot servera pakalpojumu un klienta pakalpojumu)
Ja vienā un tajā pašā tīklā ir tikai viena serveriekārta pielāgoto iestatījumu sinhronizēšanai
Klientiekārta nevar izveidot savienojumu, izmantojot meklēšanu, šādos gadījumos. Adresāta servera adresē ievadiet IPv4 adresi.
Ja serveriekārtas tīkla iestatījumos ietilpst gan IPv4, gan IPv6, IPv6 ir prioritārs statuss un klientiekārtā ir atspējots IPv6
Ja galvenā līnija tiek izmantota serveriekārtas tīkla iestatījumiem, bet pakārtotā līnija tiek izmantota klientiekārtas tīkla iestatījumiem
Ja pakārtotā līnija tiek izmantota serveriekārtas tīkla iestatījumiem, norādiet šādus iestatījumus.
Serveriekārta un klientiekārta: Ievadiet galvenās līnijas vai vietējā resursdatora IP adresi kā galamērķa servera adresi.
Klientiekārta: Ievadiet serveriekārtas pakārtotās līnijas IP adresi kā galamērķa servera adresi.
5
Noklikšķiniet uz [Change].
6
Restartējiet iekārtu. Iekārtas izslēgšana/restartēšana
Turpiniet konfigurēt sinhronizācijas iestatījumus iekārtā ar servera funkciju.
Pārbaudiet sinhronizācijas sakaru vēstures žurnālu
Sakaru vēstures žurnālu var pārbaudīt ekrānā, lai sinhronizētu pielāgotos iestatījumus. Žurnālu var arī lejuplādēt kā failu.
”Brīdinājums” tiek reģistrēts kā līmenis, kurā serveriekārta nevar īslaicīgi sazināties.
“Kļūda” tiek reģistrēta kā līmenis, kad ir pārsniegts maksimālais reģistrējamo datu apjoms vai autentifikācija ar serveriekārtu neizdodas.
Vienkāršie sinhronizācijas iestatījumi
Pielāgoto iestatījumu sinhronizāciju var sākt no Canon daudzfunkciju printeru vadības paneļa tajā pašā maršrutētājā.
Klientiekārtai:
nospiediet  (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Ierīces pārvaldība>  iestatiet <Sinhronizēt pielāgotus iestatījumus (klients)> uz <Iespējot>.
Lietotāja autentifikācijai ir jābūt iespējotai kā autentifikācijas metodei.
Piezīme, atceļot sinhronizāciju
Ja klientiekārta atceļ pielāgoto iestatījumu sinhronizāciju, klientiekārta vairs nevarēs izgūt katra serveriekārtā reģistrētā lietotāja iestatījumus. Tāpēc ņemiet vērā, ka personalizētajiem datiem iekārtā, kas bija klientiekārta, pēc pielāgoto iestatījumu sinhronizācijas atcelšanas var nebūt pieejami jaunākie dati.
9E0K-0FS