Drukāšana noteiktā laikā (Ieplānotā drukāšana)

Varat iestatīt laiku, kad uzsākt drukāšanu, kas ir noderīga funkcija, drukājot dokumentus lielā apjomā naktī utt.
Lai izmantotu ieplānotās drukāšanas funkciju, ir nepieciešams iepriekš iestatīt opciju <Piespiedu aizturēšana> pozīcijā <Izsl.>.
Lai izmantotu ieplānotās drukāšanas funkciju, ir nepieciešams iepriekš iestatīt opciju <Lietot ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> pozīcijā <Izsl.>.
Ieplānotie drukas uzdevumi tiek dzēsti, ja opcija <Lietot ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> ir iestatīta pozīcijā <Iesl.>.

Ieplānoto drukas dokumentu sūtīšana no datora

1
Atveriet dokumentu un drukas ekrānu.
Plašāku informāciju par drukas ekrānu skatiet lietojumprogrammas palīdzības sadaļā.
2
Atlasiet iekārtu un noklikšķiniet uz [Details] vai [Properties].
3
Atlasiet [Scheduled Print] sadaļā [Output Method] un noklikšķiniet uz [Yes].
4
Norādiet vērtības laukos [Print Start Time] un noklikšķiniet uz [OK].
5
Konfigurējiet nepieciešamos drukas iestatījumus un noklikšķiniet uz [OK].
6
Noklikšķiniet uz [Print] vai [OK].
Dokuments ir nosūtīts uz iekārtu.
Ieplānotie drukas uzdevumi tiek izpildīti saskaņā ar iekārtā uzstādīto laiku. Iepriekš apstipriniet, ka iekārtā iestatītais laiks sakrīt ar datorā iestatīto laiku.
Ja drukas uzdevums ir ieplānots uz laiku, kas ir vairāk nekā 24 stundas uz priekšu, uzdevums tiek atcelts.
Printera draivera ekrānā norādītais drukāšanas sākuma laiks ir no plkst. 0.00 līdz 23.59, taču laiks tiek apstrādāts formātā “gads, mēnesis, diena, stunda, minūte un sekunde” (sekunde ir fiksēta kā 0).

Ieplānoto drukas uzdevumu pārbaude

1
Nospiediet <Drukāt>. Ekrāns <Sākums>
2
Nospiediet <Ieplānota druka> un pārbaudiet drukas uzdevumus, kas gaida drukāšanu.
Ieplānoto drukas datumu un laiku var apskatīt sadaļā <Ieplānota>.
Lai izdzēstu drukas uzdevumu, atlasiet dokumentu un nospiediet <Dzēst darbu>.
Ieplānotie drukas uzdevumi pēc izpildes tiek dzēsti. Tie vairs netiek rādīti arī sadaļā <Izdrukāti darbi>.
9E0K-08K