Reģistrēto dokumentu drukāšana (Print Template)

Varat izdrukāt iepriekš reģistrētus attēlus un dokumentus. Reģistrējot bieži lietotu dokumentu veidnes, nepieciešamības gadījumā tos var viegli izdrukāt.

Dokumentu reģistrēšana/rediģēšana

1
Startējiet Remote UI (Attālais interfeiss). Attālā interfeisa startēšana
2

Portāla lapā noklikšķiniet uz [Settings/Registration]. Attālā interfeisa ekrāns
3
Noklikšķiniet uz [Printer]  [Print Template].
4
Noklikšķiniet uz [Add Button].
Lai mainītu pogas iestatījumus, noklikšķiniet uz pogas nosaukuma.
Lai dzēstu pogu noklikšķiniet uz [Delete].
5
Ievadiet pogas informāciju un konfigurējiet nepieciešamos iestatījumus.
[Button Name:]
Ievadiet ekrānā <Sākums> rādāmās pogas nosaukumu.
[Comment:]
Pēc vajadzības ievadiet aprakstu vai piezīmi.
[File to Print (PDF/JPEG):]
Norādiet, vai drukāt PDF vai JPEG failus.
[Print Immediately After Button Is Pressed]
Atlasiet šo opciju, lai pēc pogas nospiešanas nekavējoties izpildītu uzdevumus. Pogām ar šo iestatījumu tiek parādīta atzīme .
[Settings for Button]
Konfigurējiet ar drukāšanu saistītos iestatījumus, piemēram, kopiju skaitu un divpusējo drukāšanu.
Ja iestatījumi nav konfigurēti, drukāšana tiek veikta atbilstoši <Pielāgoti iestat.> sadaļā <Printer>.
6
Noklikšķiniet uz [Add].
Drukāšanai paredzētie faili
Var reģistrēt ne vairāk kā piecus dokumentus.
Var reģistrēt dokumentus, kuru maksimālais izmērs ir 48 MB.
Minimālā garantētā krātuves vieta dokumentu reģistrēšanai ir 4 GB (193 GB, ja ir instalēts Neobligātais datu atmiņas komplekts), ieskaitot vietu aizturētajiem drukas darbiem un drošas drukas darbiem.

Dokumenta drukāšana

1
Ekrānā <Sākums> nospiediet reģistrēta dokumenta pogu.
Ja ir iestatīts [Print Immediately After Button Is Pressed], drukāšana tiek sākta nekavējoties.
2
Nospiediet <Sākt drukāt>.
Tiek sākta drukāšana.
PDF failus, kuriem ir iestatīta parole vai kuriem jāievada parole, lai drukātu, nevar izdrukāt.
Lai atceltu darbu, kas tiek drukāts, nospiediet <Atcelt drukāšanu>.
9E0K-08Y