<Pielāgot darbību>

Norādiet iestatījumus iekārtas darbību pielāgošanai.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.
Vienums, kas norādīts ar zvaigznīti (*)
Parādās tikai tad, ja ir instalēta opcija.

<Pārslēgt finišiera perforatora režīmu> *

 (Iestat./reģistr.)  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot darbību>
Varat iestatīt, vai piešķirt prioritāti perforatora ātrumam vai precizitātei.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Pārslēgt finišiera perforatora režīmu>
<Ātruma prioritāte>, <Precizitātes prioritāte>
B
Settings/Registration Basic Information

<Laiks līdz skavošanas sākšanai skavotāja režīmā> *

 (Iestat./reģistr.)  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot darbību>
Izmantojot manuālo skavošanu, laiku līdz skavošanai var iestatīt pēc papīra ielikšanas.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Laiks līdz skavošanas sākšanai skavotāja režīmā>
No 1 līdz 3, līdz 5 sekundēm
C
Settings/Registration Basic Information

<Taustiņa Sākt skāriena atpazīšanas aizkave>

 (Iestat./reģistr.)  <Pielāgošana/apkope>  <Pielāgot darbību>
Pielāgojiet skāriena laiku, kas nepieciešams, lai sāktu darba procesu.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Taustiņa Sākt skāriena atpazīšanas aizkave>
No -1 līdz 0, līdz +7
C
Settings/Registration Basic Information
9E0K-0J4