<Autentifikācijas funkcijas iestatījumi>

Norādiet iestatījumus autentifikācijas funkcijas efektīvas drošības uzlabošanai.
Informāciju par vienumiem, kas kolonnā “Importēt visas funkcijas” apzīmēti ar “A”, “B”, “C” un “Nē”, skatiet sadaļā Importēt visas funkcijas.

<Aizliegt autentifikāciju, izmantojot nodaļas ID un PIN>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Drošīb. iestatījumi>  <Autentifikācijas/paroles iestatījumi>  <Autentifikācijas funkcijas iestatījumi>
Izvēlieties, vai aizliegt autentifikāciju ar nodaļas ID un PIN, izmantojot printeri/skeneri. Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>, autentifikācija ar sistēmas administratora ID un PIN tiek aizliegta arī, izmantojot ierīces pārvaldības programmatūru.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Aizliegt autentifikāciju, izmantojot nodaļas ID un PIN>
<Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Uzdevumi, kurus šis iestatījums ierobežo, iekārtā tiek atcelti.

<Bloķēšanas iestatījumi>

 (Iestat./reģistr.)  <Pārvaldības iestatījumi>  <Drošīb. iestatījumi>  <Autentifikācijas/paroles iestatījumi>  <Autentifikācijas funkcijas iestatījumi>
Izvēlieties, vai neļaut lietotājiem pieteikties konkrētu laika periodu pēc tam, kad veikts noteikts skaits secīgu nederīgu pieteikšanās mēģinājumu. Šis iestatījums nav piemērojams autentifikācijai ar nodaļas ID vai PIN un Pastkastītes autentifikācijai.
Vienums
Iestatījumu apraksts
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Var iestatīt, izmantojot Remote UI (Attālais interfeiss)
Importēt visas funkcijas
Vienuma nosaukums, eksportējot ar Remote UI (Attālais interfeiss)
<Bloķēšanas iestatījumi>
<Iespējot bloķēšanu>: <Iesl.>, <Izsl.>
C
Settings/Registration Basic Information
Ja ir izvēlēts iestatījums <Iesl.>:
<Bloķēšanas slieksnis>: 1 – 10 reiz.
<Bloķēšanas periods>: No 1 līdz 60 min
C
Settings/Registration Basic Information
Veicot pieteikšanos Windows vai citās operētājsistēmās, vai, izmantojot lietojumprogrammas, kas lieto FTP, IPP, SNMPv3, SMB vai WebDAV, lietotājiem var neļaut pieteikties pirms noteikta secīgu nederīgu pieteikšanās mēģinājumu skaita.
9E0K-0LK